Menu Widok zawiera opcje umożliwiające zmianę sposobu wyświetlania elementów modelu.

Uwaga! Opcje menu Widok zmieniają sposób wyświetlania elementów. Opcje menu Kamera zmieniają punkt patrzenia.

Paski narzędzi

Podmenu Paski narzędzi zawiera listę wszystkich pasków narzędzi. Dostępne są następujące paski narzędzi: Bryły, Cienie, Duży zestaw narzędzi, Edycja, Galeria 3D, Główne, Google Earth, Kamera, Kamera zaawansowane (ACT), Komponenty dynamiczne, Konstrukcja, Pierwsze kroki, Pomiary, Przekrój, Rysunek, Standardowe, Style, Ukształtowanie powierzchni, Warstwy, Widoki
Opcja Duże przyciski umożliwia włączanie i wyłączanie wyświetlania dużych przycisków pasków narzędzi. Opcja ta jest użyteczna w przypadku stosowania tabletów lub ekranów o niskiej rozdzielczości.

Karty sceny

Polecenie Karty sceny zmienia sposób wyświetlania kart scen. Aby uzyskać więcej informacji, patrz temat „Menedżer sceny”.

Ukryta geometria

Opcja Ukryta geometria umożliwia wyświetlenie ukrytych płaszczyzn i linii/krawędzi, które zostały ukryte przy użyciu opcji ukryj lub polecenia „Zmiękczanie krawędzi”, a także krawędzi, które domyślnie zostały zmiękczone np. wyciągnięte koło tworzące walec. Po zaznaczeniu ukrytą geometrię można uczynić widoczną za pomocą opcji Pokaż lub Pokaż wszystko.

Płaszczyzny przekroju

Opcja Płaszczyzny przekroju umożliwia włączanie i wyłączanie wyświetlania płaszczyzn przekroju.

Wycięcia przekrojów

Opcja Wycięcia przekrojów umożliwia włączanie i wyłączanie wyświetlania efektów przekroju.

Osie

Opcja Osie umożliwia włączanie i wyłączanie wyświetlania osi rysowania.

Linie pomocnicze

Opcja Linie pomocnicze umożliwia włączanie i wyłączanie wyświetlania linii prowadzących i punktów wskazówek.

Cienie

Opcja Cienie umożliwia włączenie wyświetlania cieni.

Mgła

Opcja Mgła umożliwia włączenie wyświetlania mgły. Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania ustawień mgły, patrz okno dialogowe Mgła.

Styl krawędzi

Podmenu Styl krawędzi zawiera opcje aktywujące różne style krawędzi. Dostępne są style: Profile, Głębia zamglenia i Wydłużenie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz temat Style.

Styl płaszczyzny

Podmenu Styl płaszczyzny zawiera opcje aktywujące różne style płaszczyzn. Dostępne są style: Rentgen, Model krawędziowy, Ukryta linia, Cieniowanie, Cieniowanie z teksturami i Monochromatyczne. Aby uzyskać więcej informacji, patrz temat Style.

Edycja komponentu

Podmenu Edycja komponentu zawiera polecenia umożliwiające zmianę sposobu wyświetlania pozostałych elementów podczas edytowania komponentu.

Ukryj pozostałą część modelu
Opcja Ukryj pozostałą część modelu umożliwia włączanie i wyłączanie wyświetlania reszty modelu podczas edytowania komponentu.
Ukryj podobne komponenty
Opcja Ukryj podobne komponenty umożliwia włączanie i wyłączanie wyświetlania podobnych komponentów podczas edytowania komponentu.

Animacja

Podmenu Animacja zawiera kilka opcji związanych z obsługą scen i animacji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz część Sceny i animacje.

Dodaj scenę
Opcja Dodaj scenę umożliwia dodanie nowej sceny do bieżącego pliku.
Uaktualnij scenę
Opcja Uaktualnij scenę umożliwia zaktualizowanie danej sceny, jeśli zostały w niej dokonane zmiany.
Usuń scenę
Opcja Usuń scenę umożliwia usunięcie danej sceny z bieżącego modelu.
Poprzednia scena
Opcja Poprzednia scena umożliwia przejście do poprzedniej sceny.
Następna scena
Opcja Następna scena umożliwia przejście do następnej sceny.
Odtwarzaj
Opcja Odtwarzaj umożliwia uruchomienie animacji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz część Sceny i animacje.
Ustawienia
Wybór opcji Ustawienia powoduje wyświetlenie panelu Animacja okna dialogowego Informacje o modelu.