W menu Kamera dostępne są opcje umożliwiające zmianę punktu patrzenia na model.

Poprzedni

Opcja Poprzedni umożliwia powrót do poprzedniego zapisanego punktu patrzenia. W programie SketchUp punkty patrzenia są zapisywane automatycznie, gdy kamera się porusza.

Następny

Opcja Następny umożliwia przejście do następnego zapisanego punktu patrzenia. W programie SketchUp punkty patrzenia są zapisywane automatycznie, gdy kamera się porusza.

Widoki standardowe

Podmenu Widoki standardowe umożliwia dostęp do standardowych widoków: Z góry, Z dołu, Z przodu, Z tyłu, Z lewej, Z prawej i Rzut izometryczny. Wybór któregoś z tych widoków modelu powoduje natychmiastowe przełączenie aktywnego okna rysowania na ten widok.

Rzutowanie równoległe

Aby wejść w tryb rzutowania równoległego, wybierz opcję Rzutowanie równoległe.

Uwaga! Aby możliwe było drukowanie do skali, program SketchUp musi być w trybie rzutowania równoległego. Należy pamiętać, że płaszczyzny i krawędzie równoległe do płaszczyzny widoku są możliwe do zmierzenia

Perspektywa

Aby wejść w tryb rzutowania perspektywicznego, wybierz opcję Perspektywa.

Perspektywa dwóch punktów

Perspektywa dwóch punktów jest często stosowaną techniką rysowania, w której wszystkie pionowe linie w modelu są wyświetlane jako linie proste. Aby uzyskać widok modelu w trybie perspektywy dwóch punktów, wybierz opcję Perspektywa dwóch punktów. Aktywowane zostanie narzędzie Przesuń kamerę, które umożliwia przemieszczanie się wokół modelu.

Uwaga! Orbitowanie powoduje wyjście modelu z perspektywy dwóch punktów

Dopasuj nowe zdjęcie

Aby rozpocząć sesję dopasowywania zdjęcia, wybierz opcję Edycja dopasowanego zdjęcia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział Dopasowywanie zdjęć w niniejszym podręczniku użytkownika.

Edycja dopasowanego zdjęcia

Aby edytować wcześniej dopasowane zdjęcie, wybierz opcję Edycja dopasowanego zdjęcia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział Dopasowywanie zdjęć w niniejszym podręczniku użytkownika.

Orbita

Wybór opcji Orbita powoduje uruchomienie narzędzia Orbita.
Skrót klawiszowy: O

Przesuń kamerę

Wybór opcji Przesuń kamerę powoduje uruchomienie narzędzia Przesuń kamerę.
Skrót klawiszowy: H

Powiększ

Wybór opcji Powiększ powoduje uruchomienie narzędzia Powiększ.
Skrót klawiszowy: Z

Pole widoku

Wybór opcji Pole widoku powoduje uruchomienie narzędzia Powiększ w trybie Pole widoku, umożliwiającego poszerzenie lub zwężenie pola widoku.

Powiększ do okna

Wybór opcji Powiększ do okna powoduje uruchomienie narzędzia Powiększ do okna.

Uwaga! Narzędzie Powiększ do okna nie znajduje się na pasku narzędzi programu SketchUp (w wersji bezpłatnej), ale jest dostępne w menu Kamera.

Dopasuj do okna

Wybór opcji dopasuj do okna powoduje uruchomienie narzędzia Dopasuj do okna.
Skrót klawiszowy: Shift+Z / Ctrl+Shift+E

Powiększ do zdjęcia

Wybierz opcję Powiększ do zdjęcia podczas korzystania z funkcji dopasowywania zdjęcia, aby powiększyć zdjęcie tak, by wypełniło cały obszar rysowania.

Umieść kamerę

Wybór opcji Położenie kamery powoduje uruchomienie narzędzia Położenie kamery, umożliwiającego przetestowanie stałych widoków modelu (np. widoku domu z poziomu wzroku). Opcja ta jest często stosowana w trybie spaceru w celu obejrzenia danej konstrukcji z poziomu wzroku.

Spacer

Wybór opcji Spacer powoduje uruchomienie narzędzia Spacer, umożliwiającego poruszanie się po modelu w programie SketchUp w sposób przypominający wirtualne zwiedzanie.

Obróć widok

Wybór opcji Obróć widok powoduje uruchomienie narzędzia Obróć widok, które obraca kamerę zaczepioną w jednym punkcie