Menu Rysuj zawiera wszystkie narzędzia rysowania programu SketchUp i stanowi alternatywę dla pasków narzędzi lub skrótów klawiszowych.

Linia

Wybór opcji Linia powoduje uruchomienie narzędzia Linia, służącego do rysowania linii lub krawędzi w obszarze rysowania.
Skrót klawiszowy: L

Łuk

Wybór opcji Łuk powoduje uruchomienie narzędzia Łuk, służącego do rysowania łuków, złożonych z wielu połączonych ze sobą segmentów prostoliniowych (ale edytowalnych jako jedna całość).
Skrót klawiszowy: A

Dowolny kształt

Wybór opcji Dowolny kształt powoduje uruchomienie narzędzia Dowolny kształt, służącego do rysowania nieregularnych, współpłaszczyznowych linii połączonych ze sobą i tworzących krzywe.

Prostokąt

Wybór opcji Prostokąt powoduje uruchomienie narzędzia Prostokąt, służącego do rysowania figur złożonych z czterech współpłaszczyznowych krawędzi i wypełniającej płaszczyzny.
Skrót klawiszowy: R

Okrąg

Wybór opcji Okrąg powoduje uruchomienie narzędzia Okrąg, służącego do rysowania okręgów.
Skrót klawiszowy: C

Wielobok

Wybór opcji Wielobok powoduje uruchomienie narzędzia Wielobok, służącego do rysowania regularnych wieloboków, wpisanych w okrąg, posiadających od 3 do 999 boków.