Za pośrednictwem menu Okno można uzyskać dostęp do ustawień modelu i menedżerów modelu. Ustawienia modelu to okna dialogowe zawierające ustawienia związane z modelem, np. ustawienia cieni, ustawienia wyświetlania lub informacje o modelu. Menedżery to okna dialogowe służące do zarządzania określonymi aspektami modelu, np. scenami, warstwami, materiałami lub komponentami.

Zasobnik główny

Jest to domyślny zasobnik programu SketchUp, w którym znajdziemy dodatkowe funkcje programu takie jak:

Informacje o elemencie
Wybór opcji Informacje o elemencie powoduje wyświetlenie okna dialogowego Informacje o elemencie, umożliwiającego przeglądanie i konfigurowanie ustawień aktualnie zaznaczonego elementu (lub elementów).

Materiały
Wybór opcji Materiały powoduje uruchomienie przeglądarki i edytora materiałów, umożliwiających zarządzanie materiałami.
Komponenty
Wybór opcji Komponenty powoduje uruchomienie przeglądarki komponentów, umożliwiającej zarządzanie komponentami.
Style
Opcja Style powoduje wyświetlenie okna dialogowego Ustawienia widoku, zawierającego opcje umożliwiające aktywowanie stylów renderowania płaszczyzn i krawędzi.
Warstwy
Wybór opcji Warstwy powoduje uruchomienie menedżera warstw, umożliwiającego zarządzanie warstwami w programie SketchUp.
Sceny
Wybór opcji Sceny powoduje uruchomienie menedżera scen, umożliwiającego zarządzanie scenami do animacji. W menedżerze podświetlona jest bieżąca scena.
Cienie
Wybór opcji Cienie powoduje wyświetlenie okna dialogowego Ustawienia cieni, umożliwiającego zarządzanie cieniami w modelu.
Mgła
Wybór opcji Mgła powoduje wyświetlenie okna dialogowego Mgła, umożliwiającego dodanie do modelu efektu mgły.
Dopasuj zdjęcie
Wybór opcji Dopasuj zdjęcie powoduje wyświetlenie okna dialogowego Dopasuj zdjęcie, umożliwiającego tworzenie precyzyjnych modeli trójwymiarowych ze zdjęć oraz precyzyjne umieszczanie modeli w kontekście zdjęcia.
Zmiękczanie krawędzi
Wybór opcji Zmiękczanie krawędzi powoduje wyświetlenie okna dialogowego Zmiękczanie krawędzi, umożliwiającego zmiękczanie i wygładzanie krawędzi w modelu.
Instruktor
Wybór opcji Instruktor powoduje uruchomienie Instruktora, który wyświetla informacje o aktualnie używanym narzędziu.
Hierarchia obiektów
Wybór opcji Hierarchia obiektów powoduje wyświetlenie zarysu hierarchii komponentu, pokazującego komponenty i grupy w hierarchii.

Zarządzaj zasobnikami

Pozwala na zarządzanie istniejącymi zasobnikami, ich usuwanie lub tworzenie nowych. Zarządzanie zasobnikami polega na włączeniu/ wyłączeniu danego okna dialogowego dla konkretnego zasobnika.

Nowy Zasobnik

Pozwala stworzyć nowy zasobnik.

Informacje o modelu

Wybór opcji Informacje o modelu powoduje wyświetlenie okna dialogowego Informacje o modelu, umożliwiającego konfigurację ustawień całego modelu.

Preferencje

Wybór opcji Preferencje powoduje wyświetlenie okna dialogowego Preferencje aplikacji, w którym można skonfigurować różne ustawienia dla całego programu.

3D Warehouse

3D Warehouse zawiera opcje umożliwiające dostęp do zbioru modeli z 3D.

Extension Warehouse

Wybór opcji Magazyn wtyczek pozwala na instalowanie dodatkowych narzędzi bezpośrednio w programie SketchUp.

Konsola Ruby

Wybór opcji Konsola Ruby powoduje uruchomienie konsoli Ruby, umożliwiającej wprowadzanie skryptu Ruby.

Opcje komponentu

Wybór Opcje komponentu powoduje wyświetlenie okna dialogowego Opcje komponentu, które zawiera dostępne opcje dla zaznaczonego komponentu.

Atrybuty komponentu

Wybór opcji Atrybuty komponentu powoduje wyświetlenie okna dialogowego Atrybuty komponentu, które zawiera atrybuty zaznaczonego komponentu.

Tekstury fotograficzne

Wybór opcji Tekstury fotograficzne powoduje wyświetlenie okna dialogowego Tekstury fotograficzne.