Menu Rozszerzenia zawiera funkcje, opcje oraz narzędzia, udostępniane przez poszczególne aktualnie zainstalowane wtyczki.