Menu Pomoc zawiera opcje, umożliwiające dostęp do narzędzi pomocy związanych z produktem. Narzędzia te to m. in. podręcznik użytkownika programu SketchUp online i ćwiczenia wideo.

Witamy w SketchUp

Wybór opcji Witamy w SketchUp powoduje otwarcie okna powitalnego programu SketchUp.

Centrum pomocy (ang.)

Wybór opcji Centrum pomocy powoduje otwarcie strony centrum pomocy online firmy Trimble w oknie domyślnej przeglądarki internetowej. Na tej stronie znajduje się lista często zadawanych pytań (FAQ) oraz podstawowe informacje z zakresu pomocy technicznej i rozwiązywania problemów.

Kontakt (ang.)

Wybór opcji Kontakt powoduje otwarcie strony kontaktu z producentem oprogramowania w oknie domyślnej przeglądarki internetowej.

Licencja

Podmenu Licencja zawiera kilka opcji umożliwiających przeglądanie i zarządzanie licencją programu SketchUp.

Informacje o licencji

Wybór opcji Informacje o licencji powoduje wyświetlenie informacji o licencji programu SketchUp, w tym typu licencji i numeru seryjnego.
Autoryzuj
Opcja Autoryzuj umożliwia autoryzowanie licencji programu SketchUp w celu wydłużenia okresu użytkowania programu SketchUp poza okres próbny. Kliknij tę opcję, aby wyświetlić ekran autoryzacji programu SketchUp. Wprowadź numer autoryzacji, dostarczony przez sprzedawcę przy zakupie programu SketchUp, aby dokonać autoryzacji programu.
Usuń autoryzację
Opcja Usuń autoryzację umożliwia usunięcie autoryzacji licencji programu SketchUp.

Uwaga! Po usunięciu autoryzacji uruchomienie programu SketchUp nie jest możliwe. Konieczne jest dokonanie autoryzacji nowej licencji jednostanowiskowej lub sieciowej programu SketchUp.

Ustaw plik licencji sieciowej
Opcja Ustaw plik licencji sieciowej umożliwia zmianę lokalizacji pliku licencji sieciowej w obrębie sieci.
Usuń ustawienia pliku licencji sieciowej
Opcja Usuń ustawienia pliku licencji sieciowej umożliwia usunięcie lokalizacji pliku licencji sieciowej w obrębie sieci.
Monitor licencji w sieci LAN
Wybór opcji Monitor licencji w sieci LAN powoduje wyświetlenie okna dialogowego monitora licencji. W oknie tym wyświetlane są licencje jednostanowiskowe dostępne w sieci.

Sprawdź aktualizacje

Dzięki opcji Sprawdź aktualizacje można sprawdzić, czy zainstalowana jest najnowsza wersja programu SketchUp. Jeśli używana wersja nie jest najnowsza, wyświetlony zostanie komunikat z propozycją pobrania aktualnej wersji. Aby korzystać z tej funkcji, konieczne jest aktywne połączenie internetowe.

O SketchUp

Wybór opcji O SketchUp powoduje wyświetlenie okna dialogowego Informacje o SketchUp. W oknie tym znajdują się informacje dotyczące wersji i licencji programu SketchUp.

Centrum pomocy (tylko w pl-ce)

Wybór jednej z opcji centrum pomocy powoduje otwarcie strony w oknie przeglądarki z wybranym tematem.
Pomoc online
Kliknięcie powoduje otwarcie w oknie przaglądarki okna z tematami pomocy
Tutoriale
Otwiera w oknie przeglądarki stronę z filmami instruktażowymi dotyczącymi pracy w programie SketchUp
FAQ
Otwiera w oknie przeglądarki stronę z najczęściej zadawanymi pytania i odpowiedziami dotyczącymi tematów pomocy technicznej.
Szkolenia
Otwiera w oknie przeglądarki stronę z informacją o aktualnych szkoleniach z programu SketchUp

Podręcznik użytkownika

Wybór opcji Podręcznik użytkownika powoduje otwarcie strony pomocy dla użytkowników programu SketchUp w oknie domyślnej przeglądarki internetowej.

Aktywacja polskiego pakietu językowego

Podmenu Aktywacja polskiego pakietu językowego zawiera kilka opcji, umożliwiających zarządzanie licencją polskiego pakietu językowego.
Wprowadź kod aktywacyjny
Opcja Wprowadź kod aktywacyjny umożliwia autoryzowanie licencji polskiego pakietu językowego. Kliknij tę opcję, aby wyświetlić ekran aktywacji polskiego pakietu językowego. Wprowadź numer aktywacyjny, dostarczony przez sprzedawcę przy zakupie programu SketchUp w polskiej wersji językowej, aby dokonać aktywacji.
Usuń kod aktywacyjny
Opcja Usuń kod aktywacyjny umożliwia usunięcie aktywacji licencji poskiego pakietu językowego.

Kup licencję SketchUp

Wybór opcji Kup licencje SketchUp powoduje otwarcie strony sprzedawcy licencji programu SketchUp w oknie domyślnej przeglądarki internetowej.