Opcje menu są wyświetlane w specjalnych menu kontekstowych, których zawartość różni się w zależności od kontekstu, w jakim są wywoływane (zazwyczaj przy jednym bądź większej liczbie elementów w obszarze rysowania lub w ramach części interfejsu użytkownika, np. w oknie dialogowym). Na poniższym rysunku pokazano menu kontekstowe płaszczyzny.

Wywoływanie menu kontekstowego

Aby wywołać menu kontekstowe, zaznacz jeden bądź większą liczbę elementów i kliknij prawym przyciskiem myszy. W instrukcjach dotyczących wywoływania menu kontekstowego stosowana jest fraza kliknij prawym przyciskiem myszy. Szczegółowe informacje dotyczące menu kontekstowych poszczególnych elementów znajdują się w rozdziale Elementy niniejszego podręcznika użytkownika. Menu kontekstowe posiadają również okna dialogowe i elementy interfejsu użytkownika, np. osie rysowania, przeglądarka materiałów itp.