Osie rysowania programu SketchUp to trzy kolorowe linie, prostopadłe względem siebie, wyświetlane w obszarze rysowania. Osie te ułatwiają wyczucie kierunku w przestrzeni trójwymiarowej podczas pracy.


Uwaga! Na obrazach wyeksportowanych z programu SketchUp osie rysowania są automatycznie ukrywane.

Przemieszczanie osi rysowania

Istnieje możliwość manipulowania osiami rysowania (przemieszczania i obracania lub ukrywania) za pomocą menu kontekstowego. Aby przemieścić osie rysowania:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy osie rysowania i wybierz opcję Zmień osie z menu kontekstowego. Kursor zmieni się w symbol przedstawiający osie.
 2. Przesuń kursor w miejsce, które ma być nowym początkiem układu współrzędnych. W trakcie przemieszczania kursora po modelu będzie on automatycznie dociągany do różnych charakterystycznych punktów.
 3. Kliknij, aby zaakceptować nowy początek układu współrzędnych.
 4. Oddal kursor od punktu początkowego i ustaw w miejscu, przez które ma przechodzić oś czerwona. Aby ustawienie było precyzyjne, skorzystaj z etykietek narzędziowych.
 5. Kliknij, aby zaakceptować ułożenie.
 6. Oddal kursor od punktu początkowego i ustaw w miejscu, przez które ma przechodzić oś zielona. Aby ustawienie było precyzyjne, skorzystaj z etykietek narzędziowych.
 7. Kliknij, aby zaakceptować ułożenie.


Przemieszczanie i obracanie osi rysowania względem bieżącego ułożenia

Przy użyciu okna dialogowego Przesuń kontekst szkicowania można szybko i precyzyjnie przemieszczać i obracać osie rysowania względem ich bieżącego ułożenia. Aby przemieścić i obrócić osie rysowania:Kliknij prawym przyciskiem myszy osie rysowania. Wyświetlone zostanie menu kontekstowe osi rysowania
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy osie rysowania. Wyświetlone zostanie menu kontekstowe osi rysowania.
 2. Wybierz opcję Przesuń z menu kontekstowego. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Przesuń kontekst szkicowania.

 3. Podaj wielkości przemieszczenia i obrotu w jednostkach określonych w panelu jednostek okna dialogowego Informacje o modelu.
 4. Kliknij przycisk OK.

Dopasowywanie punktu patrzenia do bieżącego widoku

Istnieje możliwość takiego dostosowania punktu patrzenia programu SketchUp, aby dokładnie odpowiadał bieżącemu widokowi. Aby dopasować punkt patrzenia do bieżącego widoku:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy osie rysowania. Wyświetlone zostanie menu kontekstowe osi rysowania.
 2. Wybierz opcję Dopasuj widok z menu kontekstowego.

Ukrywanie osi rysowania

Za pomocą menu Widok (Widok > Osie) można wyświetlić lub ukryć osie rysowania. Osie rysowania można ukryć również przy użyciu ich menu kontekstowego (gdy osie są widoczne).