Większość okien dialogowych w programie SketchUp to okna niemodalne, co oznacza, że nie ograniczają one pracy użytkownika w innych oknach aplikacji, zmuszając go do wprowadzenia danych przed jakimikolwiek dalszymi czynnościami. Przeciwnie, mogą być one wyświetlane podczas pracy, co pozwala na dokonywanie na bieżąco zmian w ustawieniach modelu w trakcie rysowania. Okna dialogowe w programie SketchUp mogą być doczepiane do innych elementów interfejsu użytkownika obecnych na ekranie, może być zmieniany ich rozmiar i mogą być minimalizowane (z pewnymi wyjątkami). Doczepianie okien dialogowych do innych elementów interfejsu użytkownika. Niektóre okna dialogowe, są automatycznie doczepiane do zewnętrznych krawędzi okna aplikacji, zewnętrznych krawędzi ekranu lub do góry bądź dołu innych okien dialogowych, tworząc stos okien dialogowych.
Aby doczepić okno dialogowe do innego elementu interfejsu użytkownika:

  1. Wyświetl okno dialogowe, np. wybierając menu Okno > Style.
  2. Kliknij i przytrzymaj przycisk myszy na pasku tytułu okna dialogowego.
  3. Przesuń okno dialogowe do zewnętrznej krawędzi okna aplikacji, zewnętrznej krawędzi ekranu lub do góry bądź dołu innego okna dialogowego (np. okna dialogowego Ustawienia cieni). Okno dialogowe zostanie doczepione i wyrównane z daną krawędzią.

Uwaga! Okna dialogowe, które zostały doczepione do okna aplikacji, nie zmieniają pozycji, gdy poruszane jest okno aplikacji (pozostają do niego przyklejone).

Porada: Aby utworzyć stos okien dialogowych, sczep ze sobą kilka okien dialogowych za górne i dolne krawędzie. Okna w stosie okien dialogowych można przemieszczać się razem. W tym celu chwyć za pasek tytułu okna dialogowego znajdującego się na samym szczycie.

Manipulowanie oknami dialogowymi znajdującymi się w zasobniku

Zasobnik z oknami dialogowymi to grupa okien dialogowych sczepionych ze sobą za dolne i górne krawędzie. Na poniższym rysunku pokazano zasobnik okien dialogowych, spośród których otwarte jest okno Zmiękczanie krawędzi.


Możliwe są następujące sposoby manipulowania oknami dialogowymi znajdującymi się w zasobniku:
  • Aby przesunąć cały zasobnik, kliknij i przytrzymaj pasek tytułu zasobnika a następnie przesuń w odpowiednie miejsce.
  • Aby zminimalizować lub zmaksymalizować jedno z okien w zasobniku, kliknij jego pasek tytułu.
  • Aby wyczepić z zasobnika jedno z okien dialogowych przejdź do opcji Zarządzaj zasobnikami (Okno>Zarządzaj zasobnikami) i odznacz to, które ma zostać usunięte.
  • Aby zmienić pozycję okna dialogowego w zasobniku kliknij i przytrzymaj w jego górnej części a następnie przesuń w nowe miejsce.

Zmiana rozmiaru okien dialogowych

Niektóre okna dialogowe programu SketchUp, np. okno Przeglądarka komponentów, umożliwiają zmianę rozmiaru. Przesuń kursor nad krawędziami okna dialogowego, aby wyświetlić kursor zmiany rozmiaru (dwie strzałki). Kliknij krawędź i przesuń ją aż do uzyskania żądanego rozmiaru okna.

Minimalizowanie okien dialogowych

Aby zminimalizować lub zmaksymalizować wybrane okno dialogowe, kliknij jego pasek tytułu (dotyczy to również tych okien dialogowych, których nie można umieszczać w stosie).