Po utworzeniu modelu można wykonać kilka czynności. Na przykład:


  • Można dodać do modelu wymiary, efekty przekroju oraz inne elementy potrzebne przy dokumentacji rzeczywistego fizycznego przedmiotu.
  • Można zaprezentować model w programie SketchUp jako animację.
  • Można wydrukować model.
  • Można wydrukować cały model lub jego części (np. przekrój) do dalszego przetwarzania w innej aplikacji.

Efekty przekroju

W programie SketchUp można tworzyć przekroje, będące wynikiem przecięcia modelu, które umożliwiają oglądanie jego wnętrza i pracę w nim. Na poniższym rysunku pokazano model kubka z jeszcze wyłączonym przekrojem, który umożliwi projektantowi pracę wewnątrz modelu lub przedstawienie szczegółów wnętrza klientowi.


Poniższy model przedstawia przekrój uzyskany w wyniku przecięcia modelu kubka.


Płaszczyzny przekrojów

Efekt przekroju uzyskiwany jest za pomocą płaszczyzn przekrojów, czyli specjalnych elementów używanych do określania zaznaczenia, położenia, orientacji i kierunku przekroju. Płaszczyzny przekrojów tworzone są za pomocą narzędzia Płaszczyzna przekroju.

Na poprzednim rysunku pokazano element płaszczyzny przekroju przecinający kubek i umożliwiający utworzenie przekroju kubka.

Płaty przekrojów

Termin płat przekroju odnosi się do krawędzi wyróżnionych po przecięciu geometrii za pomocą płaszczyzny przekroju. Krawędzie te pełnią rolę dynamicznych, wirtualnych krawędzi, ponieważ zmieniają się ciągle wraz z przesuwaniem płaszczyzny przekroju za pomocą narzędzia Przesuń przez model. Użytkownik może utworzyć z tych krawędzi grupę, np. podczas przecinania poziomego przez dom można utworzyć szkielet modelu (np. zarys planu podłogi). Po wyeksportowaniu tego przekroju można użyć aplikacji CAD w celu dodania dodatkowych szczegółów (np. szczegółów konstrukcyjnych).

Animacje

Program SketchUp umożliwia tworzenie różnych scen, co przypomina slajdy w tradycyjnym oprogramowaniu do prezentacji, z których każda zawiera inne ustawienia dla modelu (punkt patrzenia, przekroje itd). Sceny te można połączyć i wyświetlać po kolei jak w animacji. Aby zapewnić prawdziwie dynamiczną prezentację, motor animacji można ustawić tak, aby przejścia pomiędzy różnymi efektami lub scenami następowały stopniowo.