Narzędzie Gumka umożliwia usuwanie elementów. Za pomocą narzędzia Gumka można również ukrywać i zmiękczać krawędzie. Narzędzie Gumka można aktywować z paska narzędzi głównych lub wybierając opcję Gumka z menu Narzędzia.
Skrót klawiszowy: E

Wymazywanie elementów

Jak wspomniano wcześniej, narzędzie Gumka umożliwia wymazywanie elementów znajdujących się w obszarze rysowania. Należy pamiętać, że za pomocą narzędzia Gumka nie można usuwać płaszczyzn (płaszczyzna zostaje usunięta po wymazaniu wyznaczających ją krawędzi). Aby wymazać element:

  •  Wybierz narzędzie Gumka. Kursor zmieni się w gumkę z małym prostokątem.
  • Kliknij wybrany element, aby go wymazać. Można również wymazać kilka elementów jednocześnie, przytrzymując wciśnięty przycisk myszy i przeciągając kursor po elementach, które mają zostać usunięte. Po zwolnieniu przycisku myszy cała zaznaczona geometria zostanie wymazana.

Porada: :W przypadku dużej liczby elementów do wymazania szybszą metodą jest zazwyczaj zaznaczenie tych elementów za pomocą narzędzia Zaznacz i naciśnięcie klawisza Delete na klawiaturze. Zaznaczone elementy można również usunąć wybierając opcję Usuń z menu Edycja.

Ukrywanie linii

Aby ukryć linie (nie wymazując ich), naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i użyj narzędzia Gumka.

Zmiękczanie/usuwanie zmiękczenia krawędzi

Aby zmiękczyć/wygładzić krawędzie (nie wymazując ich), naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl. Aby usunąć zmiękczenie/wygładzenie krawędzi, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisz Shift i Ctrl.