Narzędzie Obrócony prostokąt pozwala na rysowanie prostokątnych płaszczyzn, które nie są zorientowane względem jednej z domyślnych osi (czerwonej, zielonej lub niebieskiej). Podobnie jak w przypadku narzędzia Prostokąt, możesz tworzyć precyzyjne prostokąty, kwadraty i wykorzystywać motor zależności programu SketchUp.

Rysowanie obróconego prostokąta

Aby narysować prostokątną płaszczyznę:

 1. Wybierz spośród dostępnych narzędzi Obrócony prostokąt. Możesz również wybrać to narzędzie klikając Rysuj>Kształty>Obrócony prostokąt
 2. Kliknij w miejscu, w którym ma się znajdować pierwszy wierzchołek prostokąta.
 3. Przesuń kursor wokół kątomierza, aby wybrać kierunek pierwszej krawędzi.
 4. Kliknij, aby narysować krawędź.
 5. Przesuń kursor, aby ustawić długość i kąt drugiej krawędzi.
 6. Kliknij, aby zatwierdzić położenie ostatnich dwóch wierzchołków.

Dokładne rysowanie obróconego prostokąta

Po tym, jak ustalisz położenie pierwszego wierzchołka prostokąta, przesuń kursor po ekranie. Zauważysz, że krawędź pozostaje przyczepiona do wybranego punktu i zmienia nachylenie wraz z przesuwaniem kursora. Możesz również kliknąć i przesunąć pierwszy punkt, aby zablokować linię i płaszczyznę bazową (umożliwia to precyzyjne określenie kąta nachylenia pierwszej krawędzi do wybranej płaszczyzny bazowej).

Przy użyciu klawiszy modyfikujących możliwa jest zmiana niektórych funkcji narzędzia:

 • klawisz Shift umożliwia zablokowanie prostokąta w bieżącym kierunku (wybranej osi) lub linii bazowej kątomierza,
 • klawisz Alt wciśnięty po pierwszym kliknięciu umożliwia utworzenie linii bazowej dla wybranego kąta,
 • klawisz Alt naciśnięty po utworzeniu linii, po pierwszym kliknięciu umożliwia ustawienie linii bazowej,
 • klawisz Alt wciśnięty po drugim kliknięciu umożliwia ustawienie linii bazowej kątomierza.

Aby precyzyjnie narysować odwrócony prostokąt można również skorzystać z pola wartości (VCB).

 • Zanim klikniesz po raz drugi aby zablokować położenie pierwszej krawędzi możesz wpisać w polu wartości dokładny kąt, długość lub oba te wymiary i zatwierdzić je wciskając Enter. Uwaga! Określenie wartości kąta możliwe jest tylko, gdy ustawiona została linia bazowa, względem której kąt będzie mierzony – wcześniej można tylko wpisać długość krawędzi.
 • Po narysowaniu pierwszej krawędzi możesz wpisać w polu wartości kąt oraz długość kolejnej krawędzi prostokąta i zatwierdzić wymiary przyciskiem Enter. Uwaga! Wpisanie w polu VCB wartości kąta powoduje zablokowanie płaszczyzny prostokąta. Naciśnij klawisz Shift, aby ją odblokować.