Narzędzie Odsunięcie umożliwia tworzenie kopii linii w równych odległościach od oryginałów. Krawędzie płaszczyzny można odsuwać do wewnątrz lub na zewnątrz płaszczyzny wyjściowej. Odsunięcie płaszczyzny zawsze powoduje utworzenie nowej płaszczyzny. Narzędzie Odsunięcie można aktywować z paska narzędzi modyfikacji lub menu Narzędzia.
Skrót klawiszowy: F

Odsuwanie płaszczyzny

Najczęstszym zastosowaniem narzędzia Odsunięcie jest odsuwanie krawędzi otaczających płaszczyznę. Aby wykonać odsunięcie płaszczyzny:

 1. Wybierz narzędzie Odsunięcie.
 2. Kliknij płaszczyznę, na której ma zostać zastosowane odsunięcie.


 3. Przesuń kursor, aby określić wielkość odsunięcia. Wielkość odsunięcia jest wyświetlana w polu kontroli wartości (VCB). Odsuwać można albo do wewnątrz, albo na zewnątrz płaszczyzny.

  Uwaga! Aby rozpocząć rysowanie od początku, naciśnij w dowolnym momencie klawisz Esc.

 4. Kliknij, aby zakończyć odsuwanie.

Odsuwanie linii

Odsuwać można także połączone, współpłaszczyznowe linie (i łuki). Aby odsunąć linie:

 1. Wybierz narzędzie Zaznacz. Kursor zmieni się w strzałkę.
 2. Zaznacz linie, które mają zostać odsunięte. Należy wybrać dwie lub więcej połączonych linii i wszystkie one muszą leżeć na jednej płaszczyźnie.


 3. Wybierz narzędzie Odsunięcie.
 4. Kliknij jeden z zaznaczonych segmentów liniowych. Kursor automatycznie chwyci najbliższy segment liniowy.
 5. Przesuń kursor, aby określić wielkość odsunięcia.


 6. Kliknij, aby zakończyć odsuwanie.

  Porada: Można również kliknąć raz zaznaczone segmenty liniowe, przeciągnąć kursor, nie zwalniając przycisku myszy, a na końcu zwolnić przycisk, aby zaakceptować przesunięcie.

Powtarzanie operacji odsuwania
Dwukrotne kliknięcie innej płaszczyzny zaraz po zakończeniu operacji odsuwania powoduje automatyczne zastosowanie takiego samego odsunięcia, o taką samą odległość na tej płaszczyźnie.

Określanie dokładnych wartości odsuwania

Podczas odsuwania elementów w polu kontroli wartości (VCB), w prawym dolnym narożniku okna programu SketchUp, wyświetlana jest odległość odsunięcia w domyślnych jednostkach ustawionych w programie. Podczas lub zaraz po zakończeniu operacji odsuwania można również określić dokładną wielkość odsunięcia.

Uwaga! Wartości w polu VCB można wpisywać przy zastosowaniu innego systemu miar niż domyślny. Program SketchUp przekształci te wartości na dane domyślnego systemu. Na przykład, można wpisać 3’ 6”, nawet jeśli domyślnym systemem jest system metryczny.

Wprowadzanie wielkości odsunięcia
Nową wielkość odsunięcia można określić podczas lub zaraz po zakończeniu operacji odsuwania.
Aby wprowadzić wielkość odsunięcia podczas operacji odsuwania:
 1. Wybierz narzędzie Zaznacz. Kursor zmieni się w strzałkę.
 2. Zaznacz linie, które mają zostać odsunięte. Należy wybrać dwie lub więcej połączonych linii i wszystkie one muszą leżeć na jednej płaszczyźnie. Aby zmienić zaznaczenie, można użyć klawiszy Ctrl i/lub Shift.
 3. Wybierz narzędzie Odsunięcie.
 4. Kliknij jeden z zaznaczonych segmentów liniowych. Kursor automatycznie chwyci najbliższy segment liniowy
 5. Przesuń kursor, aby określić wielkość odsunięcia.
 6. Kliknij, aby zaakceptować linie odsunięcia.
 7. Wpisz dodatnią lub ujemną wielkość odsunięcia (np. 20’ lub -35mm) w polu VCB i naciśnij klawisz Enter lub Return.