Narzędzie Przecięcie z modelem (Edycja > Przecięcie powierzchni) służy do tworzenia złożonej geometrii. Narzędzie to umożliwia przecinanie ze sobą dwóch elementów, np. prostopadłościanu i walca, i automatyczne tworzenie nowych krawędzi oraz płaszczyzn w miejscu ich przecięcia. Płaszczyzny te można następnie wpychać, wyciągać lub usuwać, tworząc nowe formy geometryczne. Narzędzie Przecięcie z modelem można aktywować z menu kontekstowego lub menu Edycja.

Tworzenie złożonej geometrii

Aby utworzyć złożoną geometrię za pomocą narzędzia Przecięcie z modelem:

  1. Utwórz dwie osobne formy geometryczne, np. prostopadłościan i walec.


  2. Wybierz narzędzie Zaznacz. Kursor zmieni się w strzałkę.
  3. Kliknij trzykrotnie walec, aby zaznaczyć wszystkie jego elementy.
  4. Wybierz narzędzie Przesuń. Kursor zmieni się w czterokierunkową strzałkę.
  5. Przesuń walec tak, aby całkowicie przecinał prostopadłościan w dowolny sposób. Zauważ, że w miejscach, w których walec przecina górną płaszczyznę prostopadłościanu, nie są widoczne krawędzie. Walec powinien pozostać zaznaczony, nawet gdy znajduje się wewnątrz prostopadłościanu.


  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony walec.
  7. Wybierz opcję Przetnij płaszczyzny z modelem z menu kontekstowego. W miejscach przecięcia walca z prostopadłościanem utworzone zostaną krawędzie.


  8. Usuń lub przenieś części walca, które nie mają pozostać w modelu. Zauważ, że w miejscach przecięcia walca z prostopadłościanem program SketchUp utworzył nowe, podzielone płaszczyzny.


Przecięcie z modelem, grupy i komponenty

Krawędzie tworzone przez narzędzie Przecięcie z modelem są rysowane w bieżącym kontekście. Na przykład, jeśli jednym z przecinających się elementów jest grupa i operacja przecinania zostanie wykonana podczas edytowania tej grupy (np. podczas edytowania walca), linie przecięcia zostaną zastosowane w obrębie tej grupy (rysunek poniżej).