Narzędzie Wepchnij/Wyciągnij umożliwia wpychanie i wyciąganie płaszczyzn w celu zwiększania lub zmniejszania objętości modeli. Za pomocą narzędzia Wepchnij/Wyciągnij można zmieniać objętość modyfikując dowolne płaszczyzny, w tym okrągłe, prostokątne lub nieregularne. Narzędzie Wepchnij/Wyciągnij można aktywować z paska narzędzi modyfikacji lub menu Narzędzia.
Skrót klawiszowy: P

Uwaga! Narzędzie Wepchnij/Wyciągnij działa tylko na płaszczyznach i dlatego nie działa, gdy program SketchUp jest ustawiony na styl renderowania modelu krawędziowego.

Modyfikowanie objętości

Narzędzie Wepchnij/Wyciągnij umożliwia zwiększanie lub zmniejszanie objętości geometrii w modelach. Aby wepchnąć lub wyciągnąć płaszczyznę:
  1. Wybierz narzędzie Wepchnij/Wyciągnij. Kursor zmieni się w prostopadłościan ze strzałką skierowaną w górę.
  2. Kliknij płaszczyznę, która ma zostać wepchnięta lub wyciągnięta.


  3. Przesuń kursor, aby dodać lub odjąć objętości.

    Uwaga! Aby rozpocząć rysowanie od początku, naciśnij w dowolnym momencie klawisz Esc.

  4. Kliknij, gdy objętość osiągnie żądany rozmiar. 

Uwaga! Można również nacisnąć i przytrzymać przycisk myszy, przeciągnąć kursor nie zwalniając przycisku, a następnie zwolnić przycisk w celu zaakceptowania bieżącej objętości.

Uwaga! W przypadku utworzenia pojedynczej płaszczyzny, jak pokazano wcześniej w kroku 1, na płaszczyźnie podłoża (wyznaczanej przez osie czerwoną i zieloną) program SketchUp zakłada, że płaszczyzna ta będzie „podłogą” całej struktury. Przód płaszczyzny (biały) jest skierowany w dół, a tył płaszczyzny (szary) jest skierowany w górę. Gdy na tej pojedynczej płaszczyźnie stosowane jest narzędzie Wepchnij/Wyciągnij następuje wyciągnięcie w górę przedniej strony płaszczyzny (domyślnie kolor biały) tak, że wszystkie płaszczyzny naszej bryły są odwrócone przodem na zewnątrz. Dwukrotne kliknięcie po użyciu funkcji Wepchnij/Wyciągnij powoduje wyciągnięcie płaszczyzny o tę samą wartość (wartość poprzedniego wypchnięcia/wyciągnięcia).

Powtarzanie operacji Wepchnij/Wyciągnij

Dwukrotne kliknięcie innej płaszczyzny zaraz po zakończeniu operacji wpychania/wyciągania powoduje automatyczne zastosowanie takiej samej operacji, o taką samą odległość, na tej płaszczyźnie.

Uwaga! Kierunek powtórzonej operacji wpychania/wyciągania zależy od tego, która strona płaszczyzny zostanie dwukrotnie kliknięta. Jeśli ostatnia operacja wpychania/wyciągania miała miejsce na przedniej stronie płaszczyzny i dwukrotnie kliknięta zostanie tylna strona płaszczyzny, operacja wpychania/wyciągania zostanie wykonana w przeciwnym kierunku.

Tworzenie otworów

Jeśli narzędzie Wepchnij/Wyciągnij zostanie zastosowane na płaszczyźnie stanowiącej część płaszczyzny bryły, kształt modyfikowanej płaszczyzny zostanie wepchnięty w tę bryłę w kierunku jej tylnej ściany. Jeśli płaszczyzna zostanie wypchnięta do lica tylnej ściany bryły, jak pokazano poniżej, program SketchUp usunie jej kształt, tworząc trójwymiarową pustą przestrzeń.


Uwaga! Operacja ta działa tylko wtedy, gdy przednia i tylna ściana bryły są względem siebie równoległe. Na przykład w przypadku dwóch równoległych ścian w domu, w których ma zostać utworzony otwór na drzwi lub okno.

Tworzenie nowej płaszczyzny początkowej dla operacji wpychania/wyciągania

  1. Wepchnij/Wyciągnij płaszczyznę (kliknij płaszczyznę, przesuń kursor i kliknij ponownie)
  2. Naciśnij i zwolnij klawisz Ctrl (przy kursorze pojawi się znak plus)
  3. Wepchnij/Wyciągnij ponownie.
Linie będące krawędziami płaszczyzny znajdującej się na wierzchu pozostaną widoczne jako punkt początkowy dla kolejnej operacji wpychania/wyciągania. Mechanizm ten jest przydatny do szybkiego tworzenia wielopoziomowych budynków. Na poniższym rysunku pokazano płaszczyznę, która została wyciągnięta w górę (po lewej stronie), następnie został naciśnięty i zwolniony klawisz Ctrl, i nastąpiło kolejne wyciągnięcie płaszczyzny (w środku), po czym klawisz Ctrl został ponownie naciśnięty i zwolniony i płaszczyzna została jeszcze raz wyciągnięta (po prawej stronie).


Funkcja ta jest szczególnie przydatna do szybkiego tworzenia planów przestrzennych (np. biurowca). Stosując funkcję Wepchnij/Wyciągnij oraz kombinację funkcji Wepchnij/Wyciągnij z klawiszem Ctrl, można łatwo rysować biura, korytarze, kantyny, sale konferencyjne itp. (tworząc ściany po naciśnięciu klawisza Ctrl).

Wpychanie i wyciąganie płaszczyzny wyznaczanej przez krzywą

Narzędzie Wepchnij/Wyciągnij można stosować na płaszczyznach, których krawędź stanowi łuk, w podobny sposób jak na regularnych płaszczyznach. Wygięta ściana, która powstaje na skutek operacji wpychania/wyciągania nazywana jest powierzchnią. Powierzchnię można modyfikować jako jedną całość, ale jest ona złożona z pewnej liczby płaszczyzn, czyli stanowi wygięty zestaw płaszczyzn.


Określanie dokładnych wartości wpychania/wyciągania

Wielkość przemieszczenia na skutek operacji wpychania/wyciągania jest wyświetlana w polu kontroli wartości (VCB). Podczas lub zaraz po zakończeniu operacji wpychania/wyciągania można określić dokładną wielkość przemieszczenia. Wpisanie wartości ujemnej powoduje wykonanie operacji wpychania/wyciągania w przeciwnym kierunku.