Narzędzie Wyciągnij wzdłuż służy do powielania profilu płaszczyzny wzdłuż wybranej ścieżki. Narzędzie to jest szczególnie przydatne przy dodawaniu detali do modelu, np. wypukłości, ponieważ umożliwia narysowanie pojedynczego profilu na jednym końcu ścieżki, a następnie powtórzenie go wzdłuż całej ścieżki. Za pomocą narzędzia Wyciągnij wzdłuż można wyciągnąć płaszczyznę wzdłuż ścieżki ręcznie lub automatycznie. Narzędzie Wyciągnij wzdłuż można aktywować z menu Narzędzia lub paska narzędzi modyfikacji.

Uwaga! Ścieżka i płaszczyzna nie mogą być oddzielnymi grupami/komponentami

Ręczne wyciąganie płaszczyzny wzdłuż ścieżki

Ręczna metoda wyciągania płaszczyzny wzdłuż ścieżki umożliwia kontrolowanie kierunku przemieszczania się płaszczyzny podczas operacji wyciągania.
 1. Znajdź krawędź, którą chcesz zmodyfikować. Krawędź ta będzie scieżką.
 2. Narysuj płaszczyznę, która ma zostać wyciągnięta wzdłuż ścieżki. Postaraj się, aby profil był prostopadły do ścieżki.


 3. Kliknij narzędzie Wyciągnij wzdłuż na pasku narzędzi. Kursor zmieni się w pochylony walec ze strzałką.
 4. Kliknij utworzoną płaszczyznę.
 5. Przeciągnij kursor wzdłuż ścieżki. Podczas przeciągania kursora po modelu program SketchUp będzie zaznaczał jego scieżkę na czerwono. Aby narzędzie Wyciągnij wzdłuż rozpoczęło rysowanie we właściwym miejscu, należy dotknąć segmentu ścieżki bezpośrednio przylegającego do wyciąganego profilu. Jeśli jako krawędź początkowa zostanie wybrana krawędź niestykająca się z profilem, narzędzie Wyciągnij wzdłuż rozpocznie wyciąganie na tej krawędzi, a nie od jej profilu.

  Uwaga! Aby rozpocząć rysowanie od początku, naciśnij w dowolnym momencie klawisz Esc.

 6. Po dotarciu do końca ścieżki, kliknij w celu zakończenia pracy narzędziem Wyciągnij wzdłuż.


Wcześniejsze definiowanie ścieżki

Aby ułatwić narzędziu Wyciągnij wzdłuż poruszanie się własciwą ścieżką, można ją zdefiniować wcześniej za pomocą narzędzia Zaznacz. Aby wyciągnąć płaszczyznę wzdłuż wcześniej zdefiniowanej ścieżki:
 1. Narysuj profil, który ma zostać wyciągnięty wzdłuż ścieżki. Postaraj się, aby profil był prostopadły do ścieżki.
 2. Zaznacz krawędzie połączone ze sobą w sposób ciągły, które mają stanowić scieżkę.
 3. Wybierz narzędzie Wyciągnij wzdłuż z menu narzędzia (krawędzie powinny pozostać zaznaczone). Kursor zmieni się w pochylony walec ze strzałką.
 4. Kliknij utworzony profil. Płaszczyzna zostanie wyciągnieta w sposób ciągły wzdłuż wcześniej zdefiniowanej ścieżki.

Automatyczne wyciąganie płaszczyzny wzdłuż ścieżki wokół jednej powierzchni

Najprostszą i najdokładniejszą metodą wyciągania płaszczyzny wzdłuż ścieżki jest pozwolenie, aby narzędzie Wyciągnij wzdłuż automatycznie wybrało i podążyło ścieżką wokół jednej płaskiej powierzchni.
Aby automatycznie wyciągnąć płaszczyznę wzdłuż ścieżki wokół jednej powierzchni za pomocą narzędzia Wyciągnij wzdłuż:
 1. Znajdź krawędź, którą chcesz zmodyfikować. Krawędź ta będzie ścieżką.
 2. Narysuj profil, który ma zostać wyciągnięty wzdłuż ścieżki. Postaraj się, aby profil był mniej więcej prostopadły do ścieżki.


 3. Wybierz narzędzie Wyciągnij wzdłuż z menu narzędzia.
 4. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt.
 5. Kliknij utworzony profil.
 6. Przesuń kursor z profilu na powierzchnię, wokół której chcesz wyciągnąć profil. Ścieżka zostanie automatycznie zamknięta.

  Uwaga! Jeśli ścieżkę mają stanowić krawędzie otaczające pojedynczą powierzchnię, można zaznaczyć te powierzchnię, a następnie wybrać narzędzie Wyciągnij wzdłuż, aby automatycznie wyciągnąć profil wzdłuż krawędzi tej powierzchni.

 7. Kliknij, aby wykonać operację wyciągania.


Tworzenie bryły obrotowej

Za pomocą narzędzia Wyciągnij wzdłuż można tworzyć pełne bryły obrotowe wzdłuż ścieżek po okręgu. Aby utworzyć bryłę obrotową:
 1. Narysuj koło, którego obwód będzie stanowił ścieżkę.
 2. Narysuj płaszczyznę prostopadłą do koła. Płaszczyzna ta nie musi znajdować się na obwodzie koła ani nawet go dotykać.


 3. Wybierz narzędzie Wyciągnij wzdłuż z menu Narzędzia. Kursor zmieni się w pochylony walec ze strzałką.
 4. Wyciągnij płaszczyznę wzdłuż obwodu koła, stosując jedną z wyżej opisanych metod.