Narzędzie Kątomierz umożliwia mierzenie kątów i tworzenie linii konstrukcyjnych ustawionych pod kątem. Narzędzie Kątomierz można aktywować z paska narzędzi konstrukcji lub menu Narzędzia.

Pomiar kąta

Pomiar kąta jest przydatny przy powielaniu danego kąta w innym miejscu w modelu lub przy tworzeniu planów, np. projektu stolarskiego.
Aby zmierzyć kąt:

 1. Wybierz narzędzie Kątomierz. Kursor zmieni się w kątomierz ustawiony na płaszczyźnie wyznaczanej przez osie czerwoną i zieloną, którego punkt środkowy będzie przyczepiony do kursora.
 2. Umieść punkt środkowy kątomierza na wierzchołku kąta (w punkcie, w którym stykają się dwie linie).
 3. Kliknij, aby ustawić wierzchołek mierzonego kąta. Na poniższym rysunku pokazano kątomierz umieszczony na wierzchołku kąta.


 4. Przesuń kursor po okręgu, aż znajdzie się na początku kąta (na jednej z linii). Na poniższym rysunku pokazano pierwszą linię kąta (od wierzchołka do czerwonego kwadratu).


 5. Kliknij, aby ustawić początek kąta.
 6. Przesuń kursor po okręgu, aż znajdzie się na końcu kąta (na drugiej linii). Zauważ, że na krawędzi kątomierza znajdują się oznaczenia umieszczone co 10 stopni. Podczas przesuwania kursora wokół kątomierza, w niewielkiej odległości od niego, kąt jest dociągany do tych oznaczeń. Z kolei gdy kursor znajduje się dalej od środka kątomierza, podczas jego przesuwania wokół kątomierza kąt zmienia się w dokładniejszych (mniejszych) przyrostach.

  Uwaga! Aby rozpocząć rysowanie od początku, naciśnij w dowolnym momencie klawisz Esc.

 7. Kliknij, aby zmierzyć kąt. Wartość kąta zostanie wyświetlona w polu VCB. Wartość wyświetlana w polu VCB nazywana jest wartością kąta obrotu. Na poniższym rysunku pokazano drugą linię kąta (od wierzchołka do czerwonego kwadratu). Wartość kąta wynosi 120 stopni.

  Uwaga! Wartość kąta można ustawić ręcznie wpisując ją w polu VCB i naciskając klawisz Enter. Wartość może być podawana w jednostkach dziesiętnych, np. 34,1 lub w postaci nachylenia, np. 1:6. Wartość tę można zmieniać wielokrotnie przed przejściem do kolejnego polecenia.

Tworzenie linii konstrukcyjnych ustawionych pod kątem

Linie konstrukcyjne ustawione pod kątem są przydatne przy rysowaniu elementów geometrycznych ustawionych pod kątem, np. dachu.
Aby utworzyć linię konstrukcyjną ustawioną pod kątem:

 1. Wybierz narzędzie Kątomierz. Kursor zmieni się w kątomierz ustawiony na płaszczyźnie wyznaczanej przez osie czerwoną i zieloną, którego punkt środkowy będzie przyczepiony do kursora.
 2. Umieść środek kątomierza na wierzchołku kąta.
 3. Kliknij, aby ustawić wierzchołek mierzonego kąta. Na poniższym rysunku pokazano kątomierz umieszczony na wierzchołku kąta.


 4. Przesuń kursor po okręgu, aż znajdzie się na początku kąta (na jednej z linii). Na poniższym rysunku pokazano pierwszą linię kąta (od wierzchołka do czerwonego kwadratu).


 5. Kliknij, aby ustawić początek kąta.
 6. Przesuń kursor po okręgu, aż linia konstrukcyjna znajdzie się pod żądanym kątem. Zauważ, że na krawędzi kątomierza znajdują się oznaczenia umieszczone co 15 stopni. Podczas przesuwania kursora wokół kątomierza, w niewielkiej odległości do niego, kąt jest dociągany do tych oznaczeń. Z kolei gdy kursor znajduje się dalej od środka kątomierza, podczas jego przesuwania wokół kątomierza kąt zmienia się w dokładniejszych (mniejszych) przyrostach.

  Uwaga! Aby rozpocząć rysowanie od początku, naciśnij w dowolnym momencie klawisz Esc.

 7. Kliknij, aby utworzyć linię konstrukcyjną. Na poniższym rysunku pokazano linię konstrukcyjną utworzoną pod kątem 45 stopni, dzięki czemu można narysować profil dachu.


Wprowadzanie dokładnych wartości kątów

Podczas tworzenia linii konstrukcyjnych za pomocą narzędzia Kątomierz kąt wykonywanego obrotu jest wyświetlany w stopniach w polu kontroli wartości (VCB). Wartość kąta w stopniach lub w postaci nachylenia można wpisać również ręcznie w polu VCB podczas mierzenia kąta i tworzenia linii konstrukcyjnej.
Wprowadzanie wartości kąta obrotu
Aby określić dokładny kąt w stopniach, wpisz wartość dziesiętną w polu VCB podczas obracania kursorem wokół kątomierza. Na przykład, wpisanie wartości 34,1 spowoduje obrót o 34,1 stopnia. Wpisanie wartości ujemnej spowoduje obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dokładną wartość kąta można podać podczas lub zaraz po zakończeniu operacji obracania.
Wprowadzanie wartości nachylenia
Aby określić kąt jako wartość nachylenia, wpisz w polu VCB dwie wartości przedzielone dwukropkiem, np. 8:12. Wpisanie wartości ujemnej spowoduje obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dokładną wartość kąta można podać podczas lub zaraz po zakończeniu operacji obracania.

Blokowanie narzędzia Kątomierz w bieżącej orientacji

Aby zablokować działanie w bieżącej orientacji, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift przed kliknięciem elementu.