Narzędzie Miarka umożliwia wykonywanie pomiarów odległości, tworzenie linii i punktów konstrukcyjnych lub skalowanie modeli. Narzędzie Miarka można aktywować z paska narzędzi konstrukcji lub menu Narzędzia.
Skrót klawiszowy: T

Mierzenie odległości

Narzędzie Miarka służy przede wszystkim do wykonywania pomiarów odległości pomiędzy dwoma punktami. Aby zmierzyć odległość pomiędzy dwoma punktami:

 1. Wybierz narzędzie Miarka. Kursor zmieni się w symbol taśmy mierniczej.
 2. Kliknij w punkcie początkowym mierzonego odcinka. Warto skorzystać z etykietek narzędziowych zależności, które ułatwiają kliknięcie w konkretnym punkcie.
 3. Przesuń kursor w kierunku, w którym ma zostać wykonany pomiar. W miarę przesuwania kursora wyświetlana będzie linia pomiaru ze strzałkami na końcach, wychodząca od punktu początkowego. Linia pomiaru narzędzia Miarka funkcjonuje jak linia zależności i zmienia kolor w zależności od tego, do której osi jest równoległa. W miarę przesuwania kursora po modelu w polu kontroli wartości (VCB) w sposób dynamiczny wyświetlana jest długość linii pomiaru.

  Uwaga! Aby rozpocząć rysowanie od początku, naciśnij w dowolnym momencie klawisz Esc.

 4. Kliknij w punkcie końcowym mierzonego odcinka. Wyświetlona zostanie ostateczna odległość.

  Porada: W celu wykonania pomiaru można również kliknąć w punkcie początkowym mierzonego odcinka i przytrzymać przycisk myszy, przeciągnąć kursor do punktu końcowego mierzonego odcinka, a następnie zwolnić przycisk myszy.

Tworzenie linii i punktów konstrukcyjnych

Linie konstrukcyjne i punkty konstrukcyjne ułatwiają precyzyjne rysowanie. Aby utworzyć nieskończenie długą równoległą linię konstrukcyjną za pomocą narzędzia Miarka:

 1. Wybierz narzędzie Miarka. Kursor zmieni się w symbol taśmy mierniczej.
 2. Kliknij linię, która będzie równoległa do linii konstrukcyjnej, aby ustawić punkt początkowy pomiaru. Należy kliknąć punkt „Na krawędzi” lub „Punkt środkowy” pomiędzy punktami początkowym i końcowym w segmencie liniowym.

  Uwaga! Aby utworzyć nieskończoną równoległą linię konstrukcyjną, rozpocznij od punktu „Na krawędzi” i przesuń kursor przez płaszczyznę. Aby utworzyć skończoną linię konstrukcyjną z punktem końcowym, rozpocznij od punktu „Punkt końcowy”.

 3. Przesuń kursor w kierunku, w którym ma zostać wykonany pomiar. Wyświetlona zostanie tymczasowa linia pomiaru i linia konstrukcyjna, wychodzące z punktu początkowego.


 4. Kliknij ponownie w punkcie, w którym chcesz ustawić linię konstrukcyjną. W polu kontroli wartości (VCB) zostanie wyświetlona ostateczna odległość.

  Porada: Rozpoczęcie w punkcie końcowym lub środkowym powoduje utworzenie punktu konstrukcyjnego.

Skalowanie całego modelu

Za pomocą narzędzia Miarka można w procesie modelowania zmienić skalę modelu na bardziej precyzyjne wymiary poprzez określenie żądanego wymiaru pomiędzy dwoma punktami. Utworzona w ten sposób linia nazywana jest linią odniesienia. Aby wyskalować cały model:

 1. Wybierz narzędzie Miarka. Kursor zmieni się w symbol taśmy mierniczej.
 2. Wciśnij i puść klawisz CTRL aby wyłączyć tworzenie linii konstrukcyjnej.
 3. Kliknij jeden koniec segmentu liniowego, aby ustawić punkt początkowy pomiaru. Warto skorzystać z etykietek narzędziowych zależności, które ułatwiają kliknięcie w konkretnym punkcie.
 4. Przesuń kursor do punktu końcowego tego samego segmentu liniowego. W miarę przesuwania kursora wyświetlana będzie linia pomiaru ze strzałkami na końcach, wychodząca od punktu początkowego.
 5. Kliknij ponownie na drugim końcu segmentu liniowego. W polu kontroli wartości (VCB) zostanie wyświetlona ostateczna odległość.
 6. Wpisz nowy wymiar odcinka w polu VCB i naciśnij klawisz Enter. Wymiar ten zostanie użyty jako podstawa do proporcjonalnej zmiany skali całego modelu. Wyświetlone zostanie następujące okno dialogowe.


 7. Kliknij przycisk Tak. Model zostanie wyskalowany w sposób proporcjonalny.

  Uwaga! Można zmieniać rozmiar tylko komponentów, które zostały utworzone w obrębie bieżącego modelu (nie przeciągnięte z przeglądarki komponentów ani załadowane z zewnętrznego pliku komponentu).

Określanie dokładnych wartości odległości

W polu VCB wyświetlana jest odległość bieżącego punktu końcowego linii konstrukcyjnej od punktu początkowego. Aby zmienić tę odległość, wystarczy wpisać żądaną wartość w polu VCB. Aby narysować linię w przeciwnym kierunku, wpisz ujemną wartość długości.

Blokowanie rysowania linii w konkretnym kierunku

Aby zablokować pomiar w kierunku konkretnej osi, naciśnij i przytrzymaj strzałkę w górę, strzałkę w lewo lub strzałkę w prawo, gdzie strzałka w górę oznacza oś niebieską, strzałka w lewo — oś zieloną, a strzałka w prawo — oś czerwoną.