Narzędzie Tekst umożliwia umieszczanie tekstu w modelach. Narzędzie Tekst można aktywować z paska narzędzi konstrukcji lub menu Narzędzia. W programie SketchUp dostępne są dwa rodzaje tekstu: tekst linii odniesienia i tekst ekranowy.

Tworzenie i umieszczanie tekstu linii odniesienia

Tekst linii odniesienia zawiera znaki i linię odniesienia, wskazującą określony element. Aby utworzyć i umieścić tekst linii odniesienia:

 1. Wybierz narzędzie Tekst. Kursor zmieni się w strzałkę z tekstem.
 2. Kliknij dowolny element, aby określić punkt końcowy linii odniesienia (miejsce, które linia odniesienia ma wskazywać).
 3. Przesuń kursor, aby umieścić tekst. W miarę przesuwania kursora po ekranie linia odniesienia się wydłuża lub kurczy.
 4. Kliknij, aby umieścić tekst. Wyświetlone zostanie pole wprowadzania tekstu z domyślnym tekstem, np. nazwą komponentu (jeśli punkt końcowy linii odniesienia znajduje się na komponencie) lub pole powierzchni kwadratu (jeśli punkt końcowy linii odniesienia znajduje się na kwadratowej płaszczyźnie).
 5. (opcjonalnie) Kliknij w polu tekstowym.
 6. (opcjonalnie) Wprowadź tekst w polu tekstowym.


  Uwaga! Aby rozpocząć rysowanie od początku, naciśnij w dowolnym momencie klawisz Esc.

 7. Aby zakończyć wprowadzanie tekstu, kliknij poza polem tekstowym lub naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga! Dostępne są dwa style linii odniesienia: Oparta na widoku i Pinezka. W przypadku opcji Oparta na widoku linia odniesienia będzie zawsze zachowywała swoje ułożenie na ekranie dwuwymiarowym. W przypadku opcji Pinezka linia odniesienia jest zaczepiona w przestrzeni trójwymiarowej i obraca się wraz z modelem, gdy zmieniany jest widok. Używany typ linii odniesienia można ustawić na panelu Tekst w oknie dialogowym Informacje o modelu.

  Porada: Aby wyświetlić powierzchnię płaszczyzny jako element tekstowy, kliknij ją dwukrotnie.

Umieszczanie tekstu ekranowego

Tekst ekranowy zawiera znaki i nie jest powiązany z żadnym elementem, ale na stałe „przyczepiony” do ekranu, niezależnie od wszelkich manipulacji lub orbitowania modelu. Aby utworzyć i umieścić tekst ekranowy:

 1. Wybierz narzędzie Tekst. Kursor zmieni się w strzałkę z tekstem.
 2. Przesuń kursor w puste miejsce na ekranie, w którym ma zostać umieszczony tekst.
 3. Kliknij, aby umieścić tekst. Wyświetlone zostanie pole wprowadzania tekstu.
 4. Wprowadź tekst w polu tekstowym.
 5. Aby zakończyć wprowadzanie tekstu, kliknij poza polem tekstowym lub naciśnij klawisz Enter. Tekst ekranowy pozostaje na ekranie niezależnie od wszelkich manipulacji lub orbitowania modelu.

Edycja tekstu

Aby edytować tekst, kliknij go dwukrotnie narzędziem Tekst lub narzędziem Zaznacz. Można również kliknąć tekst prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Edytuj tekst z menu kontekstowego.

Konfigurowanie ustawień tekstu

Elementy tekstowe są tworzone zgodnie z ustawieniami skonfigurowanymi na panelu Tekst w oknie dialogowym Informacje o modelu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rozdział Tekst.