Narzędzie Tekst 3D umożliwia tworzenie geometrii trójwymiarowej z tekstu. Narzędzie Tekst 3D można aktywować z paska narzędzi konstrukcji lub menu Narzędzia.


Tworzenie tekstu 3D

Tekst 3D to tekst, który został wepchnięty lub wyciągnięty. Aby utworzyć tekst 3D:

  1. Wybierz narzędzie Tekst 3D. Wyświetlone zostanie okno dialogowe tekstu 3D.
  2. Wpisz żądany tekst w polu tekstowym.
  3. (opcjonalnie) Dostosuj ustawienia w oknie dialogowym Umieść tekst 3D. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Okno dialogowe Umieść tekst 3D”.
  4. Kliknij przycisk Umieść. Wyświetlone zostanie narzędzie Przesuń wraz z tekstem 3D i możliwe będzie przesuwanie tekstu.
  5. Przesuń tekst 3D do żądanego położenia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Narzędzie Przesuń.

    Uwaga! Aby rozpocząć rysowanie od początku, naciśnij w dowolnym momencie klawisz Esc.

Okno dialogowe Umieść tekst 3D

Przy użyciu opcji okna dialogowego Umieść tekst 3D można wprowadzać i konfigurować tekst 3D.
Czcionka
Aby zmienić czcionkę, wybierz żądaną czcionkę z listy rozwijanej. Aby utworzyć tekst normalny (niepogrubiony) lub pogrubiony wybierz z menu rozwijanego, odpowiednio, pozycję Normalny lub Pogrubiony.
Wysokość
W polu tekstowym Wysokość można wpisać wysokość tekstu w bieżących jednostkach.
Wyrównanie
Aby wyrównać dwa lub więcej wierszy tekstu do lewej strony, środka lub do prawej strony wybierz odpowiednio opcję Lewa strona, Środek lub Prawa strona.
Wypełniony
W oknie dialogowym tekstu 3D można określić, czy utworzony ma zostać tekst dwuwymiarowy tylko z konturami (krawędziami) lub płaszczyznami. Aby utworzyć płaszczyzny tekstu 3D, zaznacz pole wyboru Wypełniony. Aby utworzyć kontury (tylko krawędzie) tekstu 2D, usuń zaznaczenie pola wyboru Wypełniony.

Uwaga! Aby utworzyć tekst 3D, pole wyboru Wypełniony musi być zaznaczone.

Wyciągnięty
Aby utworzyć wyciągnięty (za pomocą narzędzia Wepchnij/Wyciągnij) tekst 3D, zaznacz pole wyboru Wyciągnięty. Aby utworzyć tekst 2D, usuń zaznaczenie pola wyboru Wyciągnięty.

Uwaga! Aby utworzyć tekst 3D, pole wyboru Wypełniony musi być zaznaczone.