Narzędzie Wymiar umożliwia umieszczanie w modelach wymiarów. Narzędzie Wymiar można aktywować z paska narzędzi konstrukcji lub menu Narzędzia.

Umieszczanie wymiarów liniowych

Wymiary w programie SketchUp są oparte na modelu trójwymiarowym. Do określania wymiarów mogą służyć krawędzie i punkty. Punkty odpowiednie do tego celu to: punkty końcowe, punkty środkowe, punkty na krawędzi, przecięcia oraz środki łuków i okręgów. Linie odniesienia wymiarów można dostosować tak, aby rozciągały się między nieliniowymi punktami modelu w celu uczynienia ich możliwie jak najbardziej użytecznymi w przestrzeni trójwymiarowej.
Aby zastosować wymiar pomiędzy dwoma punktami modelu:

 1. Wybierz Narzędzie Wymiar. Kursor zmieni się w strzałkę.
 2. Kliknij w miejscu, w którym ma się znajdować punkt początkowy wymiaru.
 3. Przesuń kursor w kierunku miejsca, w którym ma się znajdować punkt końcowy wymiaru.


 4. Kliknij w punkcie końcowym wymiaru.
 5. Przesuń kursor prostopadle, aby utworzyć linie odniesienia wymiaru.Uwaga: Aby rozpocząć rysowanie od początku, naciśnij w dowolnym momencie klawisz Esc.


 6. Kliknij, aby ustawić położenie linii odniesienia wymiaru.

Porada: Aby utworzyć wymiar pojedynczej linii, wystarczy ją kliknąć i przesunąć kursor.

Porada: Czasami, w celu umieszczenia wymiaru na odpowiedniej płaszczyźnie, konieczne może być obrócenie modelu.

Wygląd wszystkich wymiarów można ustawiać i modyfikować w panelu Wymiar okna dialogowego Informacje o modelu. Znajdujące się tam ustawienia dotyczą wszystkich wymiarów w modelu lub tylko do wybranych.
Płaszczyzna wymiaru
Wymiary można określać w kilku płaszczyznach. Zaliczają się do nich bieżące płaszczyzny wyznaczane przez osie (czerwoną/zieloną, czerwoną/niebieską, niebieską/zieloną) i płaszczyzna wyrównana z mierzoną krawędzią. Wymiary promieni i średnic są ograniczone do płaszczyzn wyznaczanych przez konkretne łuki lub okręgi. Po określeniu i umieszczeniu wymiaru na danej płaszczyźnie można go przemieszczać tylko w obrębie tej płaszczyzny.

Umieszczanie wymiarów promieni

Aby umieścić wymiar promienia na łuku:

 1. Aktywuj Narzędzie Wymiar. Kursor zmieni się w strzałkę.
 2. Kliknij żądany łuk.
 3. Przesuń kursor, aby wyciągnąć linie odniesienia wymiaru poza model.
 4. Kliknij ponownie, aby ustawić położenie linii odniesienia wymiaru.

Umieszczanie wymiarów średnic

Aby umieścić wymiar średnicy na okręgu:

 1. Aktywuj Narzędzie Wymiar. Kursor zmieni się w strzałkę.
 2. Kliknij żądany okrąg.
 3. Przesuń kursor, aby wyciągnąć linie odniesienia wymiaru poza model.
 4. Kliknij ponownie, aby ustawić położenie linii odniesienia wymiaru.

Przełączanie typu wymiarów

Aby zmienić wymiar promienia na wymiar średnicy (lub odwrotnie), kliknij wymiar prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Typ > Promień lub Średnica.