Narzędzie Odciskanie umożliwia odciskanie kształtów podstaw form geometrycznych, np. domu, w sieci TIN. Narzędzie Odciskanie można aktywować z menu Narzędzia.

Uwaga! Aby możliwe było używanie narzędzi Ukształtowania powierzchni, konieczne jest ich aktywowanie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Aktywowanie narzędzi Ukształtowania powierzchni”.

Odciskanie geometrii w sieci TIN

Aby odcisnąć geometrię w sieci TIN:
 1. Utwórz sieć TIN, np. teren, na którym można umieścić budynek.
 2. Utwórz zbiór płaszczyzn, który ma zostać użyty jako odciśnięcie, np. spodnie płaszczyzny budynku.
 3. Przesuń odciśnięcie nad miejsce sieci TIN, w którym ma ona zostać odciśnięta.

  Uwaga! Odciśnięciem może być pojedyncza płaszczyzna, zbiór zaznaczenia złożony z płaszczyzn, grupa lub komponent.

 4. Wybierz narzędzie Odciskanie. Kursor zmieni się w strzałkę.
 5. Kliknij sieć TIN. Program SketchUp utworzy odsunięcie wokół odciśnięcia.
 6. (opcjonalnie) Dostosuj wielkość odsunięcia wpisując nową wartość w polu VCB.
 7. Kliknij sieć TIN.
 8. Kopia zostanie odciśnięta w sieci TIN. Kursor zostanie umieszczony na kopii, umożliwiając jej przesunięcie w górę lub w dół.
 9. Przesuń kursor, aby dostosować położenie w sieci TIN. 10. Kliknij po zakończeniu dostosowywania.
 11. Wygładź i zmiękcz sieć TIN, aby uzyskać ostateczny model.

Uwaga! Narzędzie Odciskanie nie działa na grupach lub komponentach otwartych do edycji.