Narzędzie Przerzuć wzdłuż krawędzi umożliwia ręczne dostosowywanie par sąsiadujących trójkątów sieci TIN. Narzędzie to jest przydatne przy usuwaniu płaskich obszarów na terenie utworzonym z konturów. Narzędzie Przerzuć wzdłuż krawędzi można aktywować z menu Narzędzia.

Uwaga! Aby możliwe było używanie narzędzi Ukształtowania powierzchni, konieczne jest ich aktywowanie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Aktywowanie narzędzi Ukształtowania powierzchni”.

Porada: Aby zobaczyć przeciwnie ułożone trójkąty, wystarczy wyświetlić ukrytą geometrię. Włącz ukrytą geometrię (Widok > Ukryta geometria), aby wyświetlane były trójkąty sieci TIN..

Modyfikowanie podziału sieci TIN na trójkąty

Aby zmodyfikować podział sieci TIN na trójkąty:
  1. Utwórz sieć TIN, np. za pomocą narzędzia Ukształtowanie powierzchni z konturów.
  2. Wybierz narzędzie Przerzuć wzdłuż krawędzi.
  3. Przesuń kursor na sieć TIN, aby zaznaczyć krawędzie do odwrócenia.
  4. Kliknij wybraną krawędź, aby odwrócić jej podział na trójkąty. Program SketchUp analizuje dwa sąsiadujące trójkąty dzielące ze sobą wybraną krawędź, usuwa ją i zastępuje ją krawędzią prostopadłą.