Narzędzie Rzutowanie umożliwia rzutowanie krawędzi, np. krawędzi drogi, na teren. Narzędzie Rzutowanie można aktywować z menu Narzędzia.

Uwaga! Aby możliwe było używanie narzędzi Ukształtowania powierzchni, konieczne jest ich aktywowanie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Aktywowanie narzędzi Ukształtowania powierzchni”.

Rzutowanie krawędzi na sieć TIN

Aby rzutować krawędzie na sieć TIN:
 1. Utwórz, np. za pomocą narzędzia Ukształtowanie powierzchni od podstaw lub zaimportuj teren.
 2. Utwórz krawędzie, które mają być rzutowane na sieć TIN. Krawędzie mogą znajdować się na jednej płaszczyźnie (na płaskiej powierzchni) i muszą być umieszczone nad siecią TIN. Na poniższym rysunku pokazano dwuwymiarową drogę umieszczoną nad terenem.

  Uwaga! W przypadku rzutowania płaszczyzny lub grupy płaszczyzn na sieć TIN narzędzie Rzutowanie rzutuje tylko zewnętrzne krawędzie całej powierzchni.

 3. Zaznacz krawędzie, które mają być rzutowane na sieć TIN.
 4. Wybierz narzędzie Rzutowanie. Kursor zmieni się w strzałkę.
 5. Kliknij sieć TIN, aby rzutować na nią krawędzie.

  Uwaga! Jeśli sieć TIN stanowi grupę lub komponent, rzutowane krawędzie zostaną umieszczone poza tą grupą lub komponentem.

  Porada: Jeśli wcześniej nie zaznaczono żadnych krawędzi, narzędzie to umożliwia również pracę w trybie aktywnego zaznaczania krawędzi fałdowania.