Narzędzie Ukształtowanie powierzchni z konturów umożliwia tworzenie sieci TIN na podstawie linii konturów. Przed użyciem tego narzędzia konieczne jest utworzenie lub zaimportowanie linii konturów znajdujących się na pewnej wysokości nad płaszczyzną podłoża. Narzędzie Ukształtowanie powierzchni z konturów można aktywować z menu Rysuj.

Uwaga! Aby możliwe było używanie narzędzi Ukształtowania powierzchni, konieczne jest ich aktywowanie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Aktywowanie narzędzi Ukształtowania powierzchni”.

Na poniższym rysunku pokazano kilka linii konturów umieszczonych na pewnej wysokości nad płaszczyzną podłoża.


Na poniższym rysunku pokazano teren utworzony na skutek zastosowania narzędzia Ukształtowanie powierzchni z konturów na zaznaczonych konturach.

Uwaga! W niektórych przypadkach narzędzie Ukształtowanie powierzchni z konturów może powodować powstawanie w sieci TIN trójkątów tworzących płaskie obszary. Te płaskie obszary można dalej podzielić na trójkąty (w celu utworzenia zbocza) za pomocą narzędzia Przerzuć wzdłuż krawędzi.

Tworzenie ukształtowania powierzchni z linii konturów

Aby utworzyć ukształtowanie powierzchni z linii konturów:
  1. Zaimportuj lub narysuj kilka linii konturów. Upewnij się, że są one umieszczone na pewnej wysokości nad płaszczyzną podłoża.
  2. Zaznacz wszystkie linie konturów.
  3. Wybierz opcję Rysuj > Ukształtowanie powierzchni > Z konturów. Nastąpi wypełnienie terenu z wykorzystaniem linii konturów jako wyznaczników.