Narzędzie Dzielenie służy do rozdzielenia nakładających się obiektów i podzielenia ich na części.
Aktywacja narzędzia Dzielenie:

 • Z paska narzędzi (Mac OS X).
 • Z paska narzedzi Bryły (Microsoft Windows), lub Widok > Paski narzędzi > Bryły.

Na poniższym rysunku przedstawiono dwie grupy:


Na poniższym rysunku przedstawiono dwie nakładające się grupy:


Na poniższym rysunku przedstawiono nakładające się elementy tych dwóch grup z wykorzystaniem stylu Rentgen:


Operacja Dzielenia:

 1. Wybierz narzędzie Dzielenie ( ). Jeżeli kursor nie będzie znajdował się nad żadną grupą lub komponentem widoczna będzie strzałka z przekreślonym okręgiem (). Jeżeli znajdzie się nad grupą lub komponentem obok strzałki pojawi się cyfra 1 ( ).
 2. Kliknij w grupę lub komponent, aby go zaznaczyć. Poniższy obraz przedstawia zaznaczenie wybranej grupy.


 3. Umieść kursor nad drugą grupą lub komponentem. Grupa lub komponent zostaną zaznaczone.


 4. Kliknij na druga grupę lub komponent. W wyniku podziału pozostanie:


  Grupy lub komponenty zostały rozdzielone na dodatkowe grupy komponentów. Wynik tej operacji wygląda następująco:


  Uwaga! Narzędzie Dzielenie będzie działało wyłącznie na obiektach z jednolitą powierzchnią.

Operacja Dzielenia na wcześniej zaznaczonych grupach lub komponentach.

Możesz wybrać grupy lub komponenty przed wykonaniem polecenia Dzielenie:

 1. Wybierz narzędzie Zaznacz ( ). Kursor zmieni się w strzałkę.
 2. Zaznacz nakładające się grupy lub komponenty. Wybrane elementy będą podświetlone na niebiesko.


 3. Kliknij prawym przyciskiem myszki w zawartość jednej z grup lub komponentów. Pojawi się menu kontekstowe. Wybierz Bryły > Dzielenie. Rezultat operacji:


  Grupy lub komponenty zostały rozdzielone na dodatkowe grupy komponentów. Wynik tej operacji wygląda następująco: