Narzędzie Powłoka zewnętrzna jest używane w celu usunięcia i wyczyszczenia elementów, które znajdują się wewnątrz nakładających się grup lub komponentów (wszystkie zewnętrzne powierzchnie pozostają). Narzędzie to jest powszechnie używane, dla przykładu, aby usunąć niepotrzebne elementy wewnątrz struktury modelu w celu poprawy wydajności w Google Earth. Operacje mogą być wykonywane na dwóch lub więcej przecinających się grupach lub komponentach.
Rezultat narzędzia Powłoka zewnętrzna jest podobny do wyniku działania narzędzia Suma. Jednak wynik narzędzia Powłoka zewnętrzna będzie zawierał wyłącznie powierzchnie zewnętrzne, podczas gdy wynik narzędzia Suma pozostawi również geometrię wewnętrzną.
Na poniższym rysunku przedstawiono przykład dwóch kwadratowych rur (z lewej), wynik operacji Suma (w środku) i wynik operacji Powłoka Zewnętrzna (z prawej).


Aktywacja narzędzia Powłoka zewnętrzna:

  • z paska narzędzi (Mac OS X),
  • z paska narzedzi Bryły (Microsoft Windows), lub Widok > Paski narzędzi > Bryły.

Na poniższym rysunku przedstawiono dwie grupy:


Na poniższym rysunku przedstawiono dwie nakładające się grupy:


Na poniższym rysunku przedstawiono nakładające się elementy tych dwóch grup z wykorzystaniem stylu Rentgen:


Tworzenie powłoki zewnętrznej:

  1. Wybierz narzędzie Powłoka zewnętrzna ( ). Jeżeli kursor nie będzie znajdował się nad żadną grupą lub komponentem, widoczna będzie strzałka z przekreślonym okręgiem ( ) Jeżeli znajdzie się nad grupą lub komponentem obok strzałki pojawi się cyfra 1 ( )
  2. Kliknij w grupę lub komponent, aby go zaznaczyć. Poniższy obraz przedstawia zaznaczenie prawej grupy.


  3. Kliknij na drugą grupę lub komponent. Powierzchnie zewnętrzne zostaną scalone.

Uwaga! Narzędzie Powłoka zewnętrzna będzie działało wyłącznie na obiektach z jednolitą powierzchnią.

Narzędzie Powłoka zewnętrzna działa również dla komponentów i grup zagnieżdżonych (jeden poziom zagnieżdżenia).

Operacja Powłoki zewnętrznej na wcześniej zaznaczonych grupach lub komponentach.

Możesz wybrać grupy lub komponenty przed wykonaniem polecenia Powłoka Zewnętrzna:

  1. Wybierz narzędzie Zaznacz ( ). Kursor zmieni się w strzałkę.
  2. Zaznacz interesujące Cię grupy lub komponenty. Wybrane elementy będą podświetlone na niebiesko.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszki w zawartość jednej z grup lub komponentów. Pojawi się menu kontekstowe.
  4. Wybierz Powłoka Zewnętrzna. Zewnętrzne powierzchnie pozostaną w modelu, podczas gdy usunięte zostaną krawędzie wewnętrzne.