Narzędzie Przecięcie służy do wyodrębnienia przecinających się części wspólnych z grup lub komponentów. Operacja może być stosowana na wielu grupach lub komponentach.
Aktywacja narzędzia Przecięcie:

 • Z paska narzędzi (Mac OS X).
 • Z paska narzedzi Bryły (Microsoft Windows) lub Widok > Paski narzędzi > Bryły.

Na poniższym rysunku przedstawiono dwie grupy:


Na poniższym rysunku przedstawiono dwie nakładające się grupy:


Na poniższym rysunku przedstawiono nakładające się elementy tych dwóch grup z wykorzystaniem stylu Rentgen:


Operacja Przecięcia:

 1. Wybierz narzędzie Przecięcie ( ). Jeżeli kursor nie będzie znajdował się nad żadną grupą lub komponentem, widoczna będzie strzałka z przekreślonym okręgiem ( ). Jeżeli kursor znajdzie się nad grupą lub komponentem obok strzałki pojawi się cyfra 1 ( )
 2. Kliknij w grupę lub komponent, aby go zaznaczyć. Poniższy obraz przedstawia zaznaczenie lewej grupy.


 3. Kliknij na drugą grupę lub komponent. Pozostanie wynik operacji Przecięcie:

  Uwaga! Narzędzie Przecięcie będzie działało wyłącznie na obiektach z jednolitą powierzchnią.

Możesz wybrać grupy lub komponenty przed wykonaniem polecenia Przecięcie:

 1. Wybierz narzędzie Zaznacz ( ). Kursor zmieni się w strzałkę.
 2. Zaznacz nakładające się grupy lub komponenty. Wybrane elementy będą podświetlone na niebiesko.


  Kliknij prawym przyciskiem myszki w zawartość jednej z grup lub komponentów. Pojawi się menu kontekstowe. Wybierz Bryły > Przecięcie. Poniższy obraz pokazuje rezultat: