Omówienie sposobu korzystania z narzędzia Dowolny kształt wraz z cennymi wskazówkami.