Podstawy korzystania z komponentów w programie SketchUp wraz z cennymi wskazówkami.