Omówienie sposobu korzystania z narzędzia Linia wraz z cennymi wskazówkami.