Omówienie sposobu korzystania z narzędzi Okrąg i Wielobok wraz z cennymi wskazówkami.