Omówienie sposobu korzystania z narzędzia Przesuń wraz z cennymi wskazówkami.