Omówienie sposobu korzystania z narzędzia Skala wraz z cennymi wskazówkami.