Omówienie sposobu korzystania z narzędzia Spacer wraz z cennymi wskazówkami.