Omówienie sposobu korzystania z narzędzia Zaznacz wraz z cennymi wskazówkami.