Omówienie sposobu korzystania z narzędzia Łuk wraz z cennymi wskazówkami.