W  SketchUp’ie, można ustawić kilka preferencji dotyczących ogólnego działania programu jak i zapisywania plików.

Aby uzyskać dostęp do tych ustawień kliknij kolejno w Okno > Preferencje z paska menu i wybierz Ogólne w pasku bocznym po lewej stronie. Jak pokazano na poniższym rysunku, opcje obejmują preferencje zapisywania na górze i aktualizacji preferencji oprogramowania na dole.