Oto krótkie spojrzenie na opcje zapisywania w głównym panelu preferencji:

  • Tworzenie kopii zapasowych: ta opcja wybrana jest domyślnie, gdyż pomaga odzyskać pracę, jeśli coś się stanie podczas tworzenia modelu 3D. Gdy tworzenie kopii zapasowych jest włączone, SketchUp automatycznie tworzy plik kopii zapasowej podczas zapisywania modelu. Plik kopii zapasowej jest wcześniej zapisany i znajduje się w tym samym folderze co plik modelu. Na przykład, jeśli plik modelu to hotel.skp, w systemie Microsoft Windows kopia zapasowa to hotel.skb, natomiast w systemie Mac OS X plik kopii zapasowej to Hotel ~ .skp. Na każdym systemie operacyjnym, można znaleźć oba pliki w tym samym folderze.
  • Automatyczne zapisywanie: ta opcja jest również włączona domyślnie. Pomaga odzyskać wszelkie zmiany wprowadzone do modelu, w przypadku wystąpienia problemów z komputerem. Po włączeniu automatycznego zapisywania SketchUp automatycznie zapisuje zmiany w modelu do pliku tymczasowego w określonym przedziale czasu. Domyślnie czas ten wynosi 5 minut, ale można go dowolnie skrócić lub wydłużyć. Wystarczy wpisać nowy interwał w minutach w polu tekstowym. Plik auto-zapisu jest zachowany tylko wtedy, gdy występuje nagły błąd SketchUp. Jeśli SketchUp zamyka pomyślnie, plik auto-zapisu zostanie usunięty.

Wskazówka: Zespół SketchUp rekomenduje pozostawić włączoną funkcję automatycznego zapisywania, gdyż pomaga zachować swoją pracę. Podczas auto-zapisu, SketchUp sprawdza model pod względem nieodwracalnych błędów w ten sposób, że poprawny plik auto-zapisu nie jest zastępowany. W rzadkich przypadkach, gdy SketchUp znajdzie nieodwracalne błędy w modelu, pojawi się okno dialogowe z opcją zamknięcia programu i wysłania raportu. Kliknij przyciski Wyślij Raport, aby zakończyć działanie programu i zachować prawidłowy plik zapisywany automatycznie. Niniejszy ra port zawiera cenne informacje dotyczące nieodwracalnych błędów.

Uwaga! Chcesz, aby znaleźć plik zapisany automatycznie? W systemie Microsoft Windows, można znaleźć plik w folderze Dokumenty, z AutoSave w nazwie pliku. Na przykład, plik zapisywany automatycznie na hotel.skp to AutoSave_hotel.skp. Użytkownicy systemu Windows mogą zmienić lokalizację wybierając Okno> Preferencje> Pliki> Modele i wybierając nowy. Jeśli jesteś użytkownikiem Mac OS, można znaleźć plik w następującym folderze: User/Library/Application Support/SketchUp/wersja SketchUp/SketchUp/Autosave. Na ostatnich wersjach OS, folder Biblioteka jest ukryty, więc należy uwidocznić folder, zanim będzie można znaleźć plik zapisywany automatycznie.