Sektor ogólnych preferencji zawiera sekcję o nazwie Sprawdź model pod względem problemów, gdzie można znaleźć następujące opcje:

  • Automatyczne Sprawdzanie modeli pod kątem problemów: ta opcja wybrana jest domyślnie i pozwala SketchUp sprawdzić twój model przed automatycznym zapisem. Gdy opcja ta jest zaznaczona, SketchUp sprawdza problemy, gdy model jest załadowany lub zapisany. Ponieważ SketchUp oferuje tak dużą elastyczność przy projektowaniu modelu 3D, ważne jest, aby sprawdzić i naprawiać większe lub mniejsze problemy, a tym samym zoptymalizować wydajność modelu. Mimo, że odznaczanie tej opcji nie jest zalecane, jeśli to zrobisz, możesz sprawdzić problemy ręcznie, wybierając polecenie Okno > Informacje > Statystyki > Napraw problemy
  • Automatycznie napraw problemy w przypadku ich znalezienia: ta opcja jest zaznaczona domyślnie tak, że gdy SketchUp znajdzie problem, pojawi się okno dialogowe z pytaniem, czy i kiedy chcesz rozwiązać dany problem. Jeśli wybierzesz tę opcję, nie pojawi się już kolejne okno dialogowe, a SketchUp rozwiąże dany problem samodzielnie.