W programie SketchUp, można przypisać skróty klawiaturowe do komend najczęściej używanych, tak, że komendy są dosłownie na wyciągnięcie ręki.
W przeważającej części można dostosować skróty klawiaturowe w dowolny sposób, ale oto kilka wskazówek, które pomogą ci zrozumieć, co można a czego nie można zrobić ustalając skróty:

 • Nie można zacząć od numeru ponieważ byłoby sprzeczne z funkcjonalnością okna pomiarów i nie można korzystać z kilku innych zastrzeżonych komend.
 • Możesz dodać klawisze modyfikujące, takie jak klawisz Shift.
 • Nie można używać skrótów, które są zastrzeżone przez twój system operacyjny. Jeśli skrót jest niedostępny, SketchUp cię o tym poinformuje.
 • Można przypisać skrót klawiaturowy, który już istnieje w programie SketchUp. Na przykład, domyślnie przycisk O to skrót dla narzędzia Orbita, ale można przypisać przycisk O dla polecenie Otwórz, jeśli tego chcesz.

 

Aby tworzyć własne skróty klawiaturowe, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz SketchUp > Preferencje (Mac OS) lub Okno > Preferencje (Windows).
 2. W oknie dialogowym, które się pojawi wybierz skróty w pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Wybierz z listy polecenie, do którego chcesz przypisać skrót klawiaturowy.

  Wskazówka: Jeśli ustalasz wszystkie lub część komend w wyszukiwarce „Filter”, kolumna Funkcje jest filtrowana tylko do opcji zawierających typowany przez ciebie charakter. Na przykład wpisanie „mater” filtruje opcje do trzech poleceń związanych z materiałami.

  W polu w lewym dolnym panelu preferencji Skróty (Mac OS) lub po prawej stronie (Windows) wpisz skrót klawiaturowy, który chcesz przypisać do polecenia. Jeśli wybrałeś  skrót, który jest już przypisany do innego polecenia, SketchUp zapyta, czy na pewno chcesz przypisać skrót do polecenia wybranego w kroku 3.
 4. Powtórz kroki 3 i 4 dopóki nie utworzysz wszystkich pożądanych skrótów. Gdy skończysz, po prostu zamknij okno dialogowe Preferencje SketchUp.

  Wskazówka: Jeśli kiedykolwiek zechcesz usunąć wszystkie skróty klawiaturowe do domyślnych ustawień, kliknij przycisk Resetuj wszystko na panelu preferencji Skróty.