Jeśli zawsze dokonujesz tej samej zmiany lub zmian podczas tworzenia nowego modelu, możesz zapisać wszystkie te zmiany do nowego szablonu tak, abyś mógł rozpocząć tworzenie modelu od zaraz.

Aby utworzyć nowy szablon, wykonaj następujące kroki:

  1. Utwórz nowy plik programu SketchUp z aktualnego domyślnego szablonu.
  2. Upewnij się, że szablon zawiera tylko te modyfikacje, które chcesz w nim zapisać. Szablony zawierają wszystkie ustawienia w oknie dialogowym Informacje o modelu, Ustawienia stylu i Ustawienia cienia. Można również utworzyć dowolną geometrię bazową.
  3. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako szablon.
  4. Przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać szablon.
  5. Podaj nazwę szablonu.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.