Okno dialogowe Informacje o modelu to miejsce, gdzie wprowadzisz ustawienia dla całego modelu. Aby otworzyć okno dialogowe Informacje o modelu, pokazane na poniższym rysunku, wybierz Okno > Informacje o modelu.


Aby uzyskać dostęp do różnych typów ustawień, wybierz opcję z paska bocznego po lewej stronie.
Poniższa lista przedstawia poszczególne opcje dostępne w pasku bocznym:
 • Animacja: ustawienia tu dostępne pozwolą ustawić czas przejścia i opóźnienia między scenami.
 • Klasyfikacje: Jeśli korzystasz z BIM oraz danych klasyfikacyjnych, możesz importować systemy klasyfikacji poprzez ten panel.
 • Komponenty: Można zmienić ustawienia dotyczące wyświetlania komponentów oraz grup. Można również włączyć widoczność osi układu współrzędnych komponentów.
 • Autorzy modelu: Możesz zobaczyć, kto stworzył model lub kliknąć Dopisz się, aby dodać nazwę właściciela licencji programu SketchUp do danego modelu. Jeśli model zawiera komponenty, zobaczysz także kto te komponenty stworzył. Funkcja ta jest przydatna, jeśli współpracujesz z zespołem przy tworzeniu modelu, lub jeśli przesyłasz lub pobierasz modele i komponenty za pośrednictwem 3D Warehouse.
 • Wymiary: Zmienia ustawienia wyglądu dla wymiarów.
 • Plik: Wyświetla podstawowe informacje o pliku modelu.
 • Geolokalizacja: Sprawdź, czy dany model posiada geolokalizację. Jeśli nie, można dodać lokalizację za pośrednictwem Google. Użytkownicy SketchUp Pro mogą również ręcznie wprowadzić współrzędne geograficzne.
 • Renderowanie: Znajdują się tutaj ustawienia dotyczące wygładzania krawędzi
 • Statystyki: Śledzi wszystkie elementy, które zawiera model. Znajdziesz tu narzędzia do czyszczenia nieużywanych elementów i rozwiązywania problemów.
 • Tekst: Ustawienia dla tekstu wyświetlanego na ekranie i tekstu głównego.
 • Jednostki: Pozwala wybrać domyślną jednostkę miary dla swojego modelu.