OpenGL to Open Graphics Library i jest to API (interfejs programowania aplikacji) wykorzystywany do renderowania grafik 3D w programie SketchUp.
Antyaliasing jest techniką, dzięki której postrzępione krawędzie grafiki wyglądają na gładsze.
Jeśli SketchUp ma problemy z wydajnością komputera, dostosowanie kilku ustawień OpenGL może mu pomóc wykonać model szybciej.
Aby uzyskać dostęp do preferencji OpenGL, wybierz Okno> Preferencje (Windows) lub SketchUp> Preferencje (Mac OS X). Następnie wybierz opcję OpenGL w pasku bocznym po lewej stronie. Poniższa lista przedstawia ustawienia które możesz tam znaleźć i co każde z nich robi:

  • Wykorzystaj przyśpieszenie sprzętowe komputera: Ta opcja powinna być włączona, dlatego jest ustawieniem domyślnym. Po wybraniu tej opcji, SketchUp wykorzystuje funkcje akceleracji sprzętowej twojej karty graficznej. Twoja karta graficzna musi mieć funkcje akceleracji sprzętowej i być w 100% zgodna z OpenGL. Czasami, karta graficzna może obsługiwać akcelerację sprzętową, ale ograniczenie w sterowniku tej karty graficznej uniemożliwia SketchUp wykonanie grafiki 3D poprawnie. Wyłącz tę opcję, jeśli masz problemy z wykonaniem modeli 3D lub jeśli karta graficzna nie jest w 100% zgodna z OpenGL i nie obsługuje akceleracji sprzętowej.

    Uwaga! Akceleracja sprzętowa może być dostępna tylko w twoim systemie jedynie dla niektórych rozdzielczości i głębi kolorów. Sprawdź ustawienia systemowe dla karty graficznej, by sprawdzić, czy obsługuje akcelerację sprzętową.

  • Użyj Maksymalny rozmiar tekstury: Domyślnie ta opcja nie jest zaznaczona, ponieważ zastosowanie maksymalnych rozmiarów tekstur spowalnia SketchUp. (Teksturami są obrazy zastosowane w danym modelu). Przede wszystkim, gdy opcja ta jest wyłączona, program SketchUp nie wykonuje grafiki w rozdzielczości wyższej niż 1024 x 1024. Można wybrać tę opcję, aby wyświetlić obraz w rozdzielczości wyższej niż 1024 x 1024 , Ale SketchUp spowolni swoją pracę.
  • Użyj Fast Fedback: Opcja ta poprawia wydajność programu SketchUp, zwłaszcza jeśli pracujesz na dużym modelu. Po uruchomieniu programu SketchUp sprawdza, czy twoja karta graficzna obsługuje Fast Fedback. Jeśli tak, to ta opcja jest zaznaczona domyślnie. Jeśli nie, to ta opcja jest domyślnie wyłączona. Jeśli system nie obsługuje Fast Fedback, nadal można ręcznie włączyć tę funkcję zaznaczając pole wyboru, ale może to jednak stworzyć więcej problemów, niż korzyści.


W oknie Informacje o modelu, można włączyć lub wyłączyć wygładzanie tekstur. (Wybierz polecenie Okno> Informacje o modelu i wybierz opcję Renderowanie w pasku bocznym po lewej stronie). Użyj tekstur z antyaliasingiem jest ustawione domyślnie, ponieważ funkcja ta poprawia wydajność programu SketchUp i wygląd tekstur. Jeśli zobaczysz rozmazane tekstury lub niezwykłe efekty wyświetlania, odznaczając to pole możesz poprawić wygląd swojego modelu.