Narzędzie Obróć widok umożliwia obracanie kamery (widoku użytkownika) wokół stałego punktu. Narzędzie Obróć widok zachowuje się podobnie do osoby stojącej nieruchomo i obracającej głowę w górę i w dół (pochylanie) oraz na boki (przesuwanie). Narzędzie Obróć widok jest szczególnie przydatne przy oglądaniu wnętrz lub przy ocenianiu widoczności po zastosowaniu narzędzia Położenie kamery. Narzędzie Obróć widok można aktywować z paska narzędzi spaceru lub menu Kamera.

Obracanie widoku

Za pomocą narzędzia Obróć widok można wykonywać operacje pochylania i obracania na boki. Aby pochylać i obracać kamerę za pomocą narzędzia Obróć widok:

  1. Wybierz narzędzie Obróć widok. Kursor zmieni się w parę oczu.
  2. Kliknij, aby rozpocząć obracanie.
  3. Aby pochylać kamerę, przesuwaj kursor w górę i w dół. Aby obracać kamerę na boki, przesuwaj kursor w lewo i w prawo.

Określanie poziomu wzroku

Aby zmienić wysokość nad płaszczyzną podłoża, na jakiej umieszczona jest kamera, wpisz żądaną wartość wysokości w polu kontroli wartości (VCB) i naciśnij klawisz Enter lub Return.

Aktywowanie narzędzia Obróć widok podczas używania narzędzia Spacer

Aby aktywować narzędzie Obróć widok podczas używania narzędzia Spacer, kliknij środkowym przyciskiem myszy.