Narzędzie Spacer umożliwia poruszanie się po modelu programu SketchUp, przypominające spacer. Narzędzie Spacer powoduje umieszczenie kamery na określonej stałej wysokości, a następnie umożliwia manewrowanie nią przemieszczając się po modelu. Narzędzie Spacer jest dostępne tylko w trybie perspektywy. Narzędzie Spacer można aktywować z paska narzędzi spaceru lub menu Kamera

Przemieszczanie się po modelu

Narzędzie Spacer służy przede wszystkim do interaktywnego przemieszczania się po i wokół modelu. Aby przemieszczać się po modelu za pomocą narzędzia Spacer:

  1. Wybierz narzędzie Spacer. Kursor zmieni się w parę butów. Zauważ, że w polu kontroli wartości (VCB) wskazywany jest poziom wzroku na aktualnej wysokości nad płaszczyzną podłoża. Wysokość tę można na tym etapie zmienić, wprowadzając z klawiatury żądaną wartość.
  2. Kliknij i przytrzymaj przycisk myszy w dowolnym miejscu obszaru rysowania. W miejscu kliknięcia umieszczony zostanie niewielki znak plus (celownik).
  3. W celu przemieszczania się po i wokół modelu, przesuwaj kursor w górę (do przodu), w dół (do tyłu), w lewo (aby poruszać się w lewo) lub w prawo (aby poruszać się w prawo). Im dalej od celownika znajduje się kursor, tym szybszy jest spacer.

Uwaga! Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Shift przy jednoczesnym przesuwaniu kursora w górę i w dół umożliwia przemieszczanie się w górę i w dół zamiast do przodu i do tyłu. Aby biec zamiast iść, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl. Aby wyłączyć wykrywanie kolizji (przechodzić przez ściany), naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt.

Porada: Często przydatne jest przemieszczanie się po modelu z szerokim polem widzenia. Aby poszerzyć pole widzenia przed rozpoczęciem spaceru, aktywuj narzędzie Powiększ, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie naciśnij przycisk myszy i przeciągnij kursor w górę lub w dół..

Rozglądanie się podczas spaceru

Aby użyć narzędzia Obróć widok podczas pracy w trybie narzędzia Spacer, naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk myszy.

Poruszanie się w górę i w dół

Narzędzie Spacer powoduje automatyczne poruszanie się w górę i w dół po wzniesieniach lub schodach z zachowaniem poziomu wzroku.

Wyłączanie wykrywania kolizji

Aby tymczasowo wyłączyć wykrywanie kolizji podczas spaceru, naciśnij klawisz Alt. Opcja ta jest przydatna przy przemieszczaniu się po modelach takich jak urządzenia mechaniczne lub meble (wszelkie modele nie stanowiące wnętrz budynków).