Opcja Dopasuj do okna służy do poszerzania zakresu widoku do odległości, z której cały model jest widoczny i wyśrodkowany w obszarze rysowania. Narzędzie Dopasuj do okna można aktywować z paska narzędzi kamery lub menu Kamera. Skrót klawiszowy: Shift+Z / Ctrl+Shift+E.