Narzędzie Orbita umożliwia obracanie kamery wokół modelu. Narzędzie Orbita jest przydatne przy oglądaniu modelu z zewnątrz. Narzędzie Orbita można aktywować z paska narzędzi kamery lub menu Kamera.
Skrót klawiszowy: O lub środkowy klawisz myszki

Obracanie widoku

Narzędzie Orbita umożliwia orbitowanie w przestrzeni trójwymiarowej. Aby orbitować za pomocą narzędzia Orbita:

  1. Wybierz narzędzie Orbita. Kursor zmieni się w dwie prostopadle połączone elipsy.
  2. Kliknij dowolne miejsce obszaru rysowania.
  3. Przesuwaj kursor w różnych kierunkach, aby obracać się względem środka obszaru rysowania.

Porada: Aby umieścić dany model na środku obszaru rysowania, kliknij go dwukrotnie środkowym przyciskiem myszy.

Orbitowanie przy użyciu myszy z trzema przyciskami

Podczas tworzenia i edytowania modeli narzędzie Orbita jest intensywnie wykorzystywane. Program SketchUp umożliwia łatwy dostęp do narzędzia Orbita przy wykorzystaniu skrótów klawiatury i myszki.

Aktywowanie narzędzia Orbita podczas pracy innym narzędziem

Aby tymczasowo aktywować narzędzie Orbita podczas pracy innym narzędziem (z wyjątkiem narzędzia Spacer), naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk myszy (kółko do przewijania).

Porada: Można również tymczasowo uruchomić funkcję przesuwania kamery. W tym celu naciśnij środkowy przycisk myszy, a następnie naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy lub klawisz Shift.

Tymczasowe wyłączanie ustawienia grawitacji

Normalnie narzędzie Orbita utrzymuje poczucie grawitacji, zachowując ułożenie pionowych krawędzi w kierunku góra/dół. Aby tymczasowo wyłączyć to ustawienie grawitacji i móc obrócić kamerę na bok, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas orbitowania.