Narzędzie Powiększ umożliwia przybliżanie i oddalanie kamery (widoku użytkownika) względem obiektu. Narzędzie Powiększ można aktywować z paska narzędzi kamery lub menu Kamera.
Skrót klawiszowy: Z

Powiększanie i zmniejszanie modelu

Aby powiększyć/zmniejszyć model za pomocą narzędzia Powiększ:

  1. Wybierz narzędzie Powiększ. Kursor zmieni się w lupę.
  2. Kliknij i przytrzymaj przycisk myszy w dowolnym miejscu obszaru rysowania.
  3. Przeciągnij kursor w górę, aby powiększyć (przybliżyć model) lub w dół, aby zmniejszyć (oddalić model).

Powiększanie/zmniejszanie przy użyciu środkowego klawisza myszy

Aby powiększyć model, przekręć środkowy klawisz myszy do przodu. Aby zmniejszyć model, przekręć środkowy klawisz myszy do tyłu.

Uwaga! W przypadku używania środkowego klawisza myszy, środek obszaru powiększania/zmniejszania jest wyznaczany przez kursor, natomiast w przypadku używania lewego przycisku myszy, środek obszaru powiększania/zmniejszania znajduje się na środku ekranu.

Centrowanie punktu widzenia

Aby umieścić dany model na środku obszaru rysowania, kliknij go dwukrotnie środkowym przyciskiem myszy.

Regulacja perspektywy (pole widoku)

Aby dostosować ekran do dokładnej perspektywy lub obiektywu kamery, wpisz dokładną wartość w polu kontroli wartości, gdy aktywne jest narzędzie Powiększ. Na przykład, wpisanie wartości „45 stopni” powoduje ustawienie 45 stopniowego pola widoku, a wpisanie wartości „35mm” powoduje ustawienie długości ogniskowej równej 35 mm. Aby wizualnie dostosować obiektyw kamery lub pole widoku, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas pracy narzędziem Powiększ. Pamiętaj, że zmiana pola widoku nie zmienia położenia kamery w przestrzeni trójwymiarowej.