Narzędzie Powiększ do okna umożliwia powiększenie konkretnej części modelu. Narzędzie Powiększ do okna można aktywować z paska narzędzi kamery lub menu Kamera.

Powiększanie części modelu

Narzędzie Powiększ do okna umożliwia narysowanie prostokątnej ramki wokół części modelu. Następnie za pomocą narzędzia Powiększ do okna można powiększać tylko zawartość narysowanego okna. Aby powiększyć część modelu:

  1. Wybierz narzędzie Powiększ do okna. Kursor zmieni się w lupę z małym prostokątem.
  2. Kliknij i przytrzymaj przycisk myszy w pobliżu elementów, które mają się znaleźć w oknie powiększania. Miejsce to jest punktem początkowym okna powiększania.
  3. Przesuń kursor po przekątnej.
  4. Gdy wszystkie żądane elementy znajdą się w oknie powiększania, zwolnij przycisk myszy. Elementy te wypełnią cały ekran.